Enquête Muziek methode

Omdat de SLRO diverse keren benaderd is met de opmerking dat er behoefte is aan een eenvoudige muziekmethode, is in oktober 2021 een laagdrempelige enquête uitgezet. Bijna 70 scholen hebben hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank.

Doel

We wilden o.a. meten of  leerkrachten graag invulling willen geven aan het aanleren van muzikale vaardigheden en hoe het zit met hun muzikale skills om al te moeilijke opdrachten voor te doen.
Het doel van deze korte enquête was ook om inzicht te krijgen in de diverse muziekmethodes die op onze scholen gebruikt worden. En wat de ervaringen met deze methodes zijn.
Met de uitkomst van deze enquête heeft de SLRO dit thema breder in kaart kunnen brengen.

Uitkomst

Vindt u muziekles belangrijk? Niet verrassend, maar de meeste scholen gaven aan de muziekles belangrijk te vinden.
Bent u (of zijn uw leerkrachten) tevreden met uw huidige muziekmethode? Bijna niemand was erg positief en ook bijna niemand erg negatief, een gemiddeld cijfer dus.
Wat valt volgens u tegen aan deze methode? De gebruikte muziekmethode werd overwegend als te moeilijk ervaren. Ook werd de connectie met het digibord gemist. En de overmatige aandacht voor klassieke muziek kwam ook een aantal keren ter sprake.
Zou u binnen 2 á 3 jaar willen investeren in een nieuwe methode? Het overgrote deel van de deelnemers gaf aan binnen 2 á 3 jaar te willen investeren in een nieuwe muziekmethode.

Het overgrote deel van de deelnemers gaf aan binnen 2 á 3 jaar te willen investeren in een nieuwe muziekmethode.

Hoe nu verder?

De behoefte aan een passende muziekmethode is dus breed aanwezig, Het bestuur van de SLRO heeft besloten om dit thema verder in kaart te brengen. Inmiddels zijn er oriënterende gesprekken geweest met een aantal uitgevers. Zodra er significant nieuws te melden is, zullen we dat zeker doen.

Meer weten, kennis delen of actief deelnemen?

Mail of bel met projectleider Jan Vreeken: j.vreeken@slro.nl – 06 517 58 522