Steun ons

Steun ons met gebed

Het werk dat we mogen uitvoeren, kunnen we alleen doen in afhankelijkheid van God. Wilt u voor ons bidden?

“Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief” – 2 Kor.9:7

Steun ons met uw bijdrage

We zijn dankbaar dat wij ondersteund worden door vele trouwe donateurs. Hun steun is onmisbaar! Zowel scholen, kerken, ondernemers als particulieren dragen ons werk een warm hart toe.
U kunt bijdragen door uw gift over te maken via: IBAN NL49 RABO 0363 6491 66 t.n.v. Stichting Leermiddelen Reformatorisch Onderwijs

EENMALIGE GIFT VIA IDEAL

ANBI

De SLRO is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), het RSIN/ficaal nummer is 861830064. U geniet daarom fiscaal voordeel als u schenkt aan de SLRO. Financiële steun kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De SLRO hoeft geen belasting te betalen over gelden die via (notariële of periodieke) schenking wordt verkregen. Dit geldt ook voor gelden uit nalatenschappen. Uw gift komt volledig ten goede aan het werk dat de SLRO verricht.