Cases

Poster Burgerschapsonderwijs voor leerlingen

De poster met de 'burgerschapsboom' is breed omarmt en hangt in menige personeelskamer. Maar de terechte vraag was of deze poster ook voor leerlingen duidelijk maakt wat bedoeld wordt met Burgerschapsonderwijs. Daarom heeft de SLRO besloten om ook specifiek voor leerlingen een poster te ontwikkelen. 

Op weg naar een nieuwe muziek methode

Eerder dit cursusjaar hebben we een enquête gehouden onder de scholen aangesloten bij de SLRO, waaruit bleek dat er behoefte is aan een nieuwe muziekmethode. Wensen die de respondenten aangaven waren onder andere: een methode die past bij de identiteit, laagdrempelig is in gebruik, doorlopende leerlijnen heeft, keuzemogelijkheid biedt en mogelijkheid om thematisch te werken. […]

Leerlijn Burgerschap voor ZML en S(B)O

In samenwerking met Reformatorisch Gespecialiseerd Onderwijs (RGO) is een Leerlijn Burgerschap voor het ZML en voor het S(B)O ontwikkeld. Als uitgangspunt is hiervoor de ‘Leerlijn Burgerschap voor het basisonderwijs’ gebruikt.

Enquête Muziek methode

Omdat de SLRO diverse keren benaderd is met de opmerking dat er behoefte is aan een eenvoudige muziekmethode, is in oktober 2021 een laagdrempelige enquête uitgezet. Bijna 70 scholen hebben hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank. 

Leerlijn Burgerschap opgeleverd

Op 20 april 2022 mocht de SLRO een mooi project opleveren, de Leerlijn Burgerschap. Op een overzichtelijke wijze wordt zowel de begripsomschrijving als de leerlijn (met einddoelen en tussendoelen) weergegeven. De leerlijn is te raadplegen via www.leerlijnburgerschap.nl

Vergelijkingsonderzoek Eindtoetsen en LVS-toetsen

Het is relevant dat schoolleiding en leerkracht ook door middel van toetsing een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen van groep 8. Dit SLRO-vergelijkingsonderzoek (uitgevoerd door Educatis) kan daarom helderheid geven tussen de diverse aanbieders.