Cases

Taal actief 5 voor chr.-ref. onderwijs

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is een nieuwe versie van Taal actief ontwikkeld, Taal actief 5. Net als bij Taal actief 4 zal een Taal actief 5 ontwikkeld worden voor gebruik op reformatorische en protestants-christelijke basisscholen. De SLRO is actief betrokken bij de realisatie hiervan.

Enquête Muziek methode

Omdat de SLRO diverse keren benaderd is met de opmerking dat er behoefte is aan een eenvoudige muziekmethode, is in oktober 2021 een laagdrempelige enquête uitgezet. Bijna 70 scholen hebben hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank. 

Leerlijn Burgerschap opgeleverd

Op 20 april 2022 mocht de SLRO een mooi project opleveren, de Leerlijn Burgerschap. Op een overzichtelijke wijze wordt zowel de begripsomschrijving als de leerlijn (met einddoelen en tussendoelen) weergegeven. De leerlijn is te raadplegen via www.leerlijnburgerschap.nl

Vergelijkingsonderzoek Eindtoetsen en LVS-toetsen

Het is relevant dat schoolleiding en leerkracht ook door middel van toetsing een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen van groep 8. Dit SLRO-vergelijkingsonderzoek (uitgevoerd door Educatis) kan daarom helderheid geven tussen de diverse aanbieders.