Cases

Eerste presentatie van de nieuwe Leerlijn Burgerschap

De SLRO heeft op haar bestuursvergadering van 29 april jl. besloten invulling te gaan geven aan het thema Burgerschap. Aan Driestar onderwijsadvies en KOC diensten is de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van ontwikkel- en leerlijnen burgerschap.

Vergelijkingsonderzoek Eindtoetsen en LVS-toetsen

Het is relevant dat schoolleiding en leerkracht ook door middel van toetsing een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen van groep 8. Dit SLRO-vergelijkingsonderzoek (uitgevoerd door Educatis) kan daarom helderheid geven tussen de diverse aanbieders.