Taal actief 5 voor chr.-ref. onderwijs

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is een nieuwe versie van Taal actief ontwikkeld, Taal actief 5. Net als bij Taal actief 4 zal een Taal actief 5 ontwikkeld worden voor gebruik op reformatorische en protestants-christelijke basisscholen. De SLRO is actief betrokken bij de realisatie van Taal actief 5 christelijke versie.

Samenwerking met de SLRO 

‘Taal actief 5 christelijke versie’ is de christelijk reformatorische versie van de lesmethode Taal actief. Groen Educatief (onderdeel van Darrel Burns Salespro bv) is reeds gestart met de eerste aanpassingen, samen met een team van reviseurs, bestaande uit leerkrachten van reformatorische basisscholen en adviseurs van Driestar Educatief en  KOC Diensten. De SLRO is vanaf het begin betrokken en heeft een bijdrage geleverd aan uitgangspunten en inhoud.  Via de SLRO zal Groen Educatief leerkrachten en directeuren van scholen bij dit proces betrekken om feedback te vragen gedurende de ontwikkeling van de christelijk-reformatorische versie. In ‘Taal actief 5 christelijke versie’ zal niet alleen het papieren lesmateriaal, maar ook het digitale lesmateriaal worden aangepast.

Niet alleen het papieren lesmateriaal, maar ook het digitale lesmateriaal zal worden aangepast.

Beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025

De christelijke versie van Taal actief 5 zal D.V. vanaf schooljaar 2024-2025 beschikbaar zijn voor de groepen 4, 5, 6 en 7 en vanaf schooljaar 2025-2026 voor groep 8.

De christelijke versie van Taal actief 5 zal vanaf schooljaar ’24-’25 beschikbaar zijn.

Vernieuwingen in de reguliere editie

De structuur van de Taal actief 5 is elk leerjaar hetzelfde: acht thema’s van telkens vier weken. De thema’s zijn gericht op communicatiedoelen, zoals in het overzicht hieronder te zien is. Elke themaweek wordt geïntroduceerd door middel van een filmpje met een zogeheten taalgast (bekende Nederlanders met verschillende beroepen). Het filmpje wordt gebruikt om de leerlingen door het thema heen te leiden. Deze filmpjes zijn door de vorm en door het type bekende Nederlanders (topsporters / acteurs etc.) minder geschikt voor ‘Taal actief 5 christelijke versie’ .

De structuur van de Taal actief 5 is elk leerjaar hetzelfde: acht thema’s van telkens vier weken die gericht zijn op communicatiedoelen.

Geen VIP’s maar Tim Taal

Daarom heeft Groen Educatief in overleg met de SLRO ervoor gekozen om deze taalgasten te vervangen door Tim Taal, een jongen die een kei is in taal, om zo beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De filmpjes worden dan vervangen door animaties waar Tim Taal, en later ook zijn zus Tineke, in voor komt. In deze animaties spreekt een interviewer met Tim Taal over het thema en geeft Tim Taal een communicatietip, passend bij het onderwerp. Gedurende het thema komt Tim Taal regelmatig terug om hulp te bieden bij bepaalde onderdelen.

Andere aanpassingen

Het vervangen van de taalgasten door Tim Taal is dan wel het grootste maar niet het enige verschil tussen de reguliere versie en ‘Taal actief 5 christelijke versie’. Ook komen er in deze versie geen handelingen voor die als minder passend worden beschouwd, waardoor sommige afbeeldingen, verhalen of woordenschatwoorden zijn aangepast. Op deze manier sluit het goed aan bij de reformatorische levenstandaard.

In ‘Taal actief 5 christelijke versie’ komen geen handelingen voor die als minder passend worden beschouwd.

SLRO klankbordgroep

Zoals aangegeven zal Groen Educatief middels een klankbordgroep gedurende de ontwikkeling van de christelijke versie van Taal actief 5 overleggen met het werkveld, om zo de aanpassingen zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten bij de wensen van onze scholen. De SLRO zal deze klankbordgroep begeleiden.