Poster Burgerschapsonderwijs voor leerlingen

De poster met de ‘burgerschapsboom’ is breed omarmt en hangt in menige personeelskamer. Maar de terechte vraag was of deze poster ook voor leerlingen duidelijk maakt wat bedoeld wordt met Burgerschapsonderwijs. Daarom heeft de SLRO besloten om ook specifiek voor leerlingen een poster te ontwikkelen.

Samen met een werkgroep bestaande uit een mix van schoolleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs (Erna Molenaar, Jonathan Slingerland, Heidi den Ouden, Martin de Bruijn en Jaco van den Broek) is nagedacht over voor kernachtige en voor kinderen herkenbare tekstjes als aanvulling op de burgerschapsthema’s zoals verwoord in de takken van de burgerschapsboom. Een opvallende toevoeging is dat deze tekstjes in de wij-vorm zijn geformuleerd.

  • We kiezen bewust
  • We helpen
  • We respecteren
  • We ontdekken
  • We leven samen
  • We zorgen

Vormgever Henk-Jan Hoogendoorn heeft dit eerst uitgewerkt in een schets. Na enkele kleine aanpassingen heeft hij het ontwerp van een prachtige poster opgeleverd. De poster is als low-res bestand hier te downloaden.

De poster is op vrijdag 8 september 2023 per post bezorgd bij de bij ons bekende scholen.
Meerdere exemplaren kunnen besteld worden via j.vreeken@slro.nl

Dat deze poster ‘Burgerschapsonderwijs voor leerlingen’ in een behoefte voorziet, bleek doordat meerdere scholen reeds een bestelling deden. Zij willen in ieder klaslokaal een poster ophangen.