Leerlijn Burgerschap voor ZML en S(B)O

In samenwerking met Reformatorisch Gespecialiseerd Onderwijs (RGO) is een Leerlijn Burgerschap voor het ZML en voor het S(B)O ontwikkeld. Als uitgangspunt is hiervoor de ‘Leerlijn Burgerschap voor het basisonderwijs’ gebruikt.

Al vrij snel na de publicatie van de Leerlijn Burgerschap in mei 2022 zijn er gesprekken gevoerd om ook voor De vier besturen van het RGO hebben toen in gezamenlijk besloten om de Leerlijn Burgerschap van de SLRO aan te passen en geschikt te maken voor het ZML en het S(B)O. Dat dit thema op deze scholen als urgent werd ervaren, bleek wel uit het gemak waarop een werkgroep samengesteld kon worden. De coördinatie was in handen van Korstiaan Karels. Hij heeft ieders expertise op een goede manier kunnen inzetten en het werk naar draagkracht verdeeld. Hierdoor kunnen ook de scholen die aangesloten zijn bij het Reformatorisch Gespecialiseerd Onderwijs de Leerlijn Burgerschap gebruiken om de gewenste structuur en samenhang te realiseren in burgerschapsonderwijs.

Dat dit thema als urgent werd ervaren, bleek wel uit het gemak waarop een werkgroep samengesteld kon worden.

Een opvallende aanpassing is dat er in deze specifieke leerlijnen gesproken wordt over ‘streefdoelen’ in plaats van over einddoelen. Een andere aanpassing is dat bij ZML gewerkt wordt met uitstroomprofielen en bij S(B)O met CED-niveaus.

Lees hier de ZML-EMB pre-ambule en hier de SBO pre-ambule