Op weg naar een nieuwe muziek methode

Eerder dit cursusjaar hebben we een enquête gehouden onder de scholen aangesloten bij de SLRO, waaruit bleek dat er behoefte is aan een nieuwe muziekmethode. Wensen die de respondenten aangaven waren onder andere: een methode die past bij de identiteit, laagdrempelig is in gebruik, doorlopende leerlijnen heeft, keuzemogelijkheid biedt en mogelijkheid om thematisch te werken.
Dit door Driestar educatief ontwikkelde voorlopige leermiddelontwerp (LMO) is bedoeld als stap naar de realisatie van zo’n methode.

Muzikale vaardigheden ontwikkelen

Het accent in het voorlopige LMO ligt op actief leren luisteren en zelf leren zingen en musiceren van leerlingen, om God te loven. Het doel van het muziekonderwijs is om aan muzikale vaardigheden te werken, dus niet om het gebruikelijke zingen van psalmen en liederen in de school te vervangen. We verwachten wel dat goed muziekonderwijs zal bijdragen aan meer vocale kwaliteit tijdens de reguliere zangmomenten en aan meer plezier in het zingen.

Totstandkoming voorlopige LMO

Het voorlopige LMO is opgesteld door twee projectcoördinatoren van Driestar educatief en een werkgroep bestaande uit leerkrachten van verschillende basisscholen. In een drietal bijeenkomsten hebben zij de enquêteresultaten verder uitgewerkt. Tussen de bijeenkomsten door hebben de werkgroepleden steeds om feedback gevraagd binnen hun eigen school of bestuur.

Reacties en vervolg

We denken dat het voorlopige LMO tegemoetkomt aan de behoeften van de scholen. Zij hebben nu de gelegenheid om te reageren. Mogelijke verbetersuggesties zullen we verwerken. Daarna hopen we het LMO definitief te kunnen maken en te starten met de uitwerking ervan in een methode. U kunt het voorlopige LMO hier lezen.