Vergelijkingsonderzoek Eindtoetsen en LVS-toetsen

Ondanks dat eindtoetsen niet doorslaggevend zijn in het schooladvies voor het voortgezet onderwijs (bij toetsing is altijd sprake van een momentopname), is het nog steeds relevant dat schoolleiding en leerkracht ook door middel van toetsing een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen van groep 8. Dit SLRO-vergelijkingsonderzoek (uitgevoerd door Educatis) kan daarom helderheid geven tussen de diverse aanbieders.

Er komen steeds meer alternatieven op de markt om het niveau van leerlingen te meten, zoals bijvoorbeeld een digitale adaptieve eindtoets die alle leerlingen op hun eigen niveau meet. Nu er niet meer één objectieve toets voor iedereen is, zijn leerlingen steeds moeilijker met elkaar te vergelijken. Voor de SLRO aanleiding om onderzoek te doen (bekijk of download hier het onderzoek) naar de voor- en nadelen van de verschillende toetsingsmethodes, zowel bij Eindtoetsen als bij de toetsen die voor het Leerling Volg Systeem ingezet worden.

Eindtoetsen

Nadat het monopolie van CITO bij de eindtoets voor groep 8 opgeheven is, zijn er intussen al wel zo’n acht aanbieders. Hiervan hebben we er zes met elkaar vergeleken: CITO, IEP, Route 8, DIS, CESAN en AMN. Door de diversiteit aan aanbieders is er een grote variatie ontstaan in de wijze waarop een eindtoets afgenomen wordt:

  • verschillen tussen afname middels een papieren of digitale versie van de toets:
  • verschil in adaptiviteit;
  • verschil in de tijd die nodig is voor de afname en er is verschil in de leerstofgebieden die in de toets betrokken worden.

Op basis van de vergelijking van zes verschillende eindtoetsen is Educatis uitgekomen bij Route 8 en is daar zeer tevreden over:

  • de tijdsduur voor afname is veel korter in vergelijking tot CITO;
  • door de adaptiviteit van de toets is het frustratieniveau van leerlingen bij de toets-afname veel lager!

“ Er is verschil in de tijd die nodig is voor de afname van de eindtoets en er is verschil in de leerstofgebieden die in de toets betrokken worden.”

Leerling Volg Systeem-toetsen

Ook op het terrein van de Leerling Volg Systeem-toetsen is de ontwikkeling niet stil blijven staan, o.a. is de term adaptieve toetsing ingevoerd.
Uit vergelijking tussen IEP, DIA en CITO blijkt dat het woord adaptief een containerbegrip geworden is en er een groot verschil optreedt over de toepassing van het begrip adaptiviteit.
Voor wat betreft de Leerling Volg Systeem-toetsen is Educatis er op uitgekomen dat zij meegaan met de vernieuwing van de toetsen van CITO, zoals deze in de komende twee jaar uitgerold gaat worden.

“CITO wil focus leggen op groei van de leerlingen.”

De vergelijkingen zijn binnen Educatis (www.educatis-rpo.nl) tot stand gekomen.

Bekijk of download hier het onderzoek. Wilt u een of meerdere exemplaren van het onderzoek toegestuurd krijgen? Mail uw contactgegevens dan naar info@slro.nl

Scholen, kerken, ondernemers en particulieren

De SLRO juicht het van harte toe als scholen, kerken, ondernemers en particulieren willen bijdragen aan dit project. Dat kan via Steun ons op deze website NL49 RABO 0363 6491 66 t.n.v. Stichting Leermiddelen Reformatorisch Onderwijs

Hebt u vragen, opmerkingen of tips? Dat kan via j.vreeken@slro.nl of via  06 517 58 522