Vakgroep

Aanvankelijk lezen, Rekenen, Taal

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

1 t/m 3

Waardering

Gebruik

11% van de aangesloten scholen

Bas in de klas

Bas in de klas is een platform voor Bas waarin 4 nieuwe digitale producten een plaats hebben gekregen.

De reeds vertrouwde content van Doe meer met Bas, Baswereld, Bas gaat digitaal en Bas telt mee is opgenomen in dit platform en daarnaast worden er ook regelmatig nieuwe spellen en thema’s toegevoegd.

Taal

Het onderdeel taal is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid. Het taalaanbod in Bas in de klas is boeiend, relevant en concreet. Het is in eerste instantie gericht op het hier-en-nu en gaat uit van spelsituaties. Voor oudere kinderen is een zekere abstractie aangebracht. In de gele, rode en blauwe doos wordt bij de meeste oefeningen de passieve taalontwikkeling (onder andere de woordenschat) gestimuleerd. Het programma is ook interactief, met name wat betreft het element ‘betekenisvol leren’. Dat wil zeggen dat het programma aanspraak maakt op de intrinsieke motivatie van kinderen en dat er rekening gehouden is met de natuurlijke leefsituatie van kinderen.

Rekenen

Het onderdeel rekenen is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Het programma richt zich op de stimulering van het getalbegrip van het jonge kind. Het programma is opgebouwd rond een kast met vier laden: de gele, de rode, de blauwe en de groene la. Iedere kleur staat voor het stimuleren van een andere vaardigheid. Meten, de tijd, basisvaardigheden tellen, omgaan met hoeveelheden, meetkunde en verhoudingen. Er zijn ook allerlei doe- en luisterspelletjes waarbij tellen aan de orde komt.

Peuter

  • 9 Thema’s: jaarvullend programma gericht op alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind en voorbereidend rekenen en taal
  • Digitale en interactieve praatplaten voor op het digibord

School compleet:

  • 9 Thema’s: jaarvullend programma gericht op alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind en voorbereidend rekenen en taal
  • Digitale en interactieve praatplaten voor op het digibord
  • Taal- en rekenspelletjes op verschillende niveaus met leerlingvolgsysteem

School basis

  • Digitale en interactieve praatplaten voor op het digibord
  • Taal- en rekenspelletjes op verschillende niveaus met leerlingvolgsysteem

 

Methode ontwikkelaar

Palet Educatie

Uitvoering

papier en digitaal