Vakgroep

Bijbelse geschiedenis, Burgerschap

Revisie

altijd up to date

Groep

6 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

BMUdagopening

Leerlingen bij de boodschap van Gods Woord brengen, dat is het doel van élke BMUdagopening. De BMUdagopening is een krachtig instrument voor leerkrachten om jongeren toe te rusten die in een open wereld staan. Het vormt hen als 21e-eeuwse christen en burger.

Types dagopeningen

Alle BMUdagopeningen zijn op dezelfde wijze opgebouwd, maar verschillen qua insteek. Er zijn drie typen dagopeningen: Bijbel (groen), Actualiteit (blauw) en Burgerschap (geel).

Bijbel

Dagopeningen met een groen label worden gemaakt aan de hand van een Bijbelrooster. Bij het samenstellen daarvan houden we rekening met het kerkelijk jaar, proberen we de samenhang tussen het Oude en Nieuwe Testament naar voren te laten komen en hebben we oog voor bepaalde grote Bijbels-theologische thema’s. Deze dagopeningen worden gemaakt rondom een Bijbels persoon, een Bijbelboek of een Bijbelse geschiedenis.

Actualiteit

De dagopening met het blauwe label wordt aan de hand van de actualiteit gemaakt. Wat gisteren gebeurde, komt vandaag terug in de dagopening. In deze dagopening staat een passend Bijbelgedeelte bij het nieuwsbericht: de Bijbel ligt open naast de actualiteit. Leerlingen leren kijken naar de actualiteit vanuit Bijbels perspectief.

Burgerschap

De dagopening met het gele label wordt afgestemd op de doelen voor burgerschapsonderwijs. Bij de actuele thema’s wordt ook een passend Bijbelgedeelte opgenomen. Daarnaast wordt er een fragment van een RD-video toegevoegd. Voorbeelden van burgerschapsthema’s zijn: verslaving, diversiteit, naastenliefde, rentmeesterschap, schepping enzovoorts.

Verdieping

De BMUdagopeningen hebben altijd dezelfde opbouw. Ze beginnen met een korte inleiding. Met een klik op Verdieping tonen worden de achterliggende gedachten getoond, die kunnen worden gebruikt in de voorbereiding en tijdens de bespreking in de klas. Dit betreft de kern van de gehele dagopening.

 

Artikel

Bij iedere dagopening wordt een RD-artikel getoond. Dit is voor de dagopening Actualiteit het onderwerp van de dagopening. Voor dagopening Bijbel is dit een toevoeging, omdat het Bijbelonderwerp centraal staat. Bij dagopening Burgerschap heeft het artikel te maken met het burgerschapsthema.

Bijbelgedeelte

Elke BMUdagopening bevat twee gedeeltes uit Gods Woord. Het eerste heeft een directe link met het artikel, de gespreksvragen en de psalm en wordt dus bij de dagopening gebruikt. Het tweede Bijbelgedeelte sluit aan bij de dagopening en kan bijvoorbeeld bij de lunch gelezen worden. Met een klik op Lees meer uit dit Bijbelgedeelte gaat u naar de Bijbel met uitleg, waar u kunt bladeren naar andere gedeeltes en toegang heeft tot verklaringen, kanttekeningen, uitleg en illustraties.

Zingen

Elke BMUdagopening bevat een bijpassend psalmvers. Dankzij een audiobestand kan de groep met orgelbegeleiding meezingen. Met een klik op Zing meer verzen kunt u bladeren in het Psalmen- en gezangenboek van de BMU.

In gesprek

Elke dagopening heeft voor de verwerking in de klas een aantal vragen en stellingen. Deze zijn geschikt voor groep 6 PO tot bovenbouw VO. Ze variëren van praktische kennisvragen tot meer abstracte vragen met een naar het onderwerp van de dagopening. Ze vormen een leidraad voor een groepsgesprek of discussie. Niet alle vragen hoeven behandeld te worden. Het is een handreiking waar elke leerkracht en docent zelf verder invulling aan kan geven.

BMUdagopening helpt leerkrachten en docenten om jongeren toe te rusten als christenen in een open netwerkmaatschappij. En om jongeren aan te sporen tot een leven naar Gods Woord, als pelgrim op weg naar de eeuwigheid. Als er in deze digitale wereld zoveel stemmen zijn die beïnvloeden, moeten wij alles doen om Gods stem als laatste te laten klinken.

Methode ontwikkelaar

Erdee Media Groep

Website

bmuonline.nl

Uitvoering

volledig digitaal