Vakgroep

Aanvankelijk lezen

Revisie

altijd up to date

Groep

2 t/m 4

Waardering

Gebruik

18% van de aangesloten scholen

Bouw!

Bouw! is een preventief programma dat leerlingen ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma geeft inzicht in alfabetische principes als de klank-tekenkoppeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn.

Voorkom leesproblemen

Bouw! geeft hulp bij de verschillende fasen van het leren lezen. Dit is belangrijk voor leerlingen die een risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen, zoals leerlingen met een laaggeletterde thuissituatie, een taalontwikkelingsstoornis of NT2-achtergrond.

Bewezen effectief

Bouw! geeft zwakke lezers een goede basis om de lees- en spellingvaardigheid verder te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die met Bouw! werken ruim 60% minder leesproblemen en diagnoses dyslexie krijgen. Ook zie je dat behaalde resultaten beklijven. Hierbij gaat het niet alleen om een verbeterde leesvaardigheid, maar ook om een groei in zelfvertrouwen en leesmotivatie.

Praktisch en flexibel

Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist ende leerkracht de ontwikkeling volgen.
Bouw! is een modern en adaptief programma dat rekening houdt met de voortgang van de leerling. Dit maakt werken met het programma flexibel.

Zet Bouw! in op ondersteuningsniveau 2 en 3. Het is geschikt voor leerlingen vanaf halverwege groep 2 tot en met groep 4.

  • Voorkom onnodige frustratie en leesproblemen bij de leerling
  • In te zetten met niet-professionele tutoren op ondersteuningsniveau 3
  • Bewezen effectief zowel wetenschappelijk als in de praktijk!

Methode ontwikkelaar

Lexima

Website

lexima.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

18% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Bouw! bij Aanvankelijk lezen. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,8 sterren.

Bouw! wordt ingezet voor kinderen die extra leesonderwijs nodig hebben.