Vakgroep

Begrijpend lezen, Studievaardigheden

Revisie

over 6 jaar (2030)

Groep

5 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

Brain2Train

Brain2Train is een handig oefenprogramma voor de groepen 5-8 waarmee leerlingen zelfstandig begrijpend lezen en studievaardigheden kunnen trainen.

Misschien herkent u het wel… Een of twee keer per week staat begrijpend lezen op het rooster, regelmatig oefent u studievaardigheden en toch vallen de resultaten tegen. Bij de afname van de landelijke M- en E-toetsen valt dit nog eens extra op. Brain2Train overbrugt de kloof die op veel scholen bestaat tussen de lessen begrijpend lezen, studievaardigheden en de uitkomsten hiervan bij de landelijke M- en E-toetsen. Het kan ingezet worden naast elke begrijpend leesmethode en biedt daarbij ook een complete leerlijn studievaardigheden.

Training van begrijpend lezen en studievaardigheden

In publicaties wordt regelmatig aandachtgevraagd voor het belang van begrijpend lezen. Begrijpelijk, want net als bij studievaardigheden gaat het om een vaardigheid waarmee je grip krijgt op informatie.
Omdat het onderwijs georganiseerd is rond vakken, worden begrijpend lezen en studievaardigheden vaak als vak aangeboden. Is de les voorbij, dan is ook het oefenmoment voorbij. Maar complexe vaardigheden krijg je alleen onder de knie wanneer je veel en gestructureerd oefent. En daarvoor is eigenlijk te weinig tijd.

Begrijpend lezen en studievaardigheden doen een groot beroep op het werkgeheugen. Wanneer dit geheugen geen beroep kan doen op vaardigheden die als routines verinnerlijkt zijn, moet er extra hard gewerkt worden. Heb je als leerling te weinig tijd om deze routines te oefenen, dan is het niet vreemd dat begrijpend lezen en studievaardigheden veel inspanning kosten en resultaten tegen kunnen vallen. En juist hier doet Brain2Train iets aan.

Hoe werkt Brain2Train?

 

  • Bij Brain2Train staat het welzijn van de leerling centraal. Dit wordt bevorderd wanneer een leerling zich toegerust en competent voelt. Een aanpak die hierbij past, is trainen voor de toets.
  • Het klinkt niet populair, maar het is wel de beste manier om jezelf noodzakelijke kennis en vaardigheden eigen te maken. Binnen allerlei opleidingen en vakgebieden wordt deze aanpak met succes toegepast. En uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich beter ontwikkelen in begrijpend lezen en studievaardigheden wanneer ze tijd hebben om te trainen. Dus waarom zouden we deze aanpak dan niet inzetten?
  • Het programma traint leerlingen in begrijpend lezen door ze strategisch te leren lezen en vraagherkenning te oefenen. Het biedt een breed en afwisselend tekstrepertoire, geschreven door ervaren journalisten. Zo leer je tegelijkertijd tekstgenres herkennen.
  • Het programma traint leerlingen om studievaardigheden in te zetten bij het gebruik van informatiebronnen, zoals websites, kaarten, schema’s, tabellen en grafieken. Ook vaardigheden, zoals opzoeken en samenvatten vallen hieronder.
  • Per leerjaar zijn er twintig trainers begrijpend lezen en twintig trainers studievaardigheden beschikbaar. Voor iedere M- of E-toets kan een leerling twee periodes oefenen. De trainers kunnen onafhankelijk van elkaar geoefend worden.

Methode ontwikkelaar

Edu-Sign

Uitvoering

volledig digitaal