Vakgroep

Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Natuur- en techniek

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

DaVinci Samen op Aarde (chr. versie)

Samen op aarde, is de christelijke versie van DaVinci Wereldoriëntatie. Hoe zet je het talent van leerkrachten het beste in en houd je ieder kind enthousiast om te (blijven) leren? Al sinds 2001 loopt de DaVinci Academie pedagogisch en didactisch voorop met de ontwikkeling van lesmethoden en leermiddelen voor wereldverkenning op basisscholen. De methode DaVinci is geschikt voor alle scholen.

Samen op Aarde is geschikt voor elke christelijk stroming. Er wordt een goede koppeling gemaakt tussen de christelijke identiteit en de methode. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een levenshouding waarin liefde en respect voor God jezelf, elkaar en je omgeving een belangrijke plaats innemen.,

Met deze thematische lesmethodiek (gebaseerd op de Davinci methode) leren basisschoolleerlingen in een doorlopende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8 hun eigen leerproces vorm te geven. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke en internationale inzichten krijgen kinderen geïntegreerd onderwijs.
De thematische lessen zijn zo ontwikkeld en vormgegeven dat zij maximale nieuwsgierigheid opwekken. De opbouw van de thema’s is zodanig dat kinderen vanuit een stevige kennisbasis zich kunnen uitleven in een educatieve zoekopdracht naar antwoorden op alle vragen die zij hebben.
Dankzij de doorlopende leerlijn voldoen de kinderen aan het eind van groep 8 aan alle criteria van het curriculum plus de 21e eeuwse vaardigheden.

Werken met Samen op aarde stimuleert creativiteit, kennis en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren logisch redeneren en nieuwe dingen bedenken. Hun analytisch vermogen wordt al vroeg ontwikkeld.

Deze methode is mede ontwikkeld vanuit de pedagogische visie dat verwondering het startpunt is van alle wijsheid. Wie zich verwondert over de wereld, zal er voorzichtig mee omgaan. Wie zich verwondert over de ander, zal zeker openstaan voor samenwerking.

Methode ontwikkelaar

DaVinci college

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Wijzer! Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Natuur- en techniek

4
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 3 t/m 4
Gebruik: 2% van de scholen
Meer Aardrijkskunde leermiddelen