Vakgroep

Bijbelse geschiedenis, Heidelbergse catechismus, Kerkgeschiedenis

Revisie

in 2024

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

44% van de aangesloten scholen

Hoor het Woord

Hoor het Woord is een godsdienstmethode voor alle groepen van het basisonderwijs. In Hoor het Woord worden Bijbelgedeelten, psalmen en liederen, verhalen van de kerkgeschiedenis, zendingsverhalen en de vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus behandeld. Het uitgangspunt: een volwaardige, evenwichtige handreiking voor de godsdienstlessen.

In Hoor het Woord is er voor gekozen om vast te houden aan Schrift en belijdenis. Elke les bevat vragen en suggesties om met de leerlingen een zinvol gesprek aan te gaan rondom Bijbelse thema’s. Deze interactieve lesdelen worden gebruikt naast het verhaal, en helpen de leerkracht te zien wat de leerlingen bezighoudt en hoe de les op de leerling overkomt.

Doorgaande lijn

Hoor het Wordt biedt voor de gehele basisschoolperiode een goed afgestemd pakket voor het Bijbelonderwijs. In groep 3-6 worden ruim 400 bijbelvertellingen behandeld. Alle groepen krijgen dezelfde stof, maar wel op hun eigen niveau. Zo maakt het niet meer uit of een kind blijft zitten, een groep overslaat, of als groepen gecombineerd worden. De lesstof voor groep 1-2 en 7-8 loopt voor de helft gelijk aan die van groep 3-6. De andere helft in ingeruimd voor eigen stof: kleuters krijgen eenvoudigere verhalen en de bovenbouw krijgt juist pittigere thema’s. Om de verschillen in de vakantie op te heffen, zijn er zogenaamde themaweken die vrij op het rooster inpasbaar zijn.

Achtergrond

Bij de ontwikkeling van Hoor het Woord stonden een aantal aspecten voorop: Oog voor heel de Schrift, Oog voor de heilsfeiten en heilslijnen, Oog voor het verleden, Oog voor het heden, Oog voor alle kinderen, Oog voor de leerkracht, Oog voor de ouders en Oog voor elkaar.
De diverse werkvormen bij de methode zorgen voor een afwisselend geheel waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de interactie tussen leerkracht en leerling.

Vernieuwing

De handleidingen Hoor het Woord voor leerkrachten zijn niet meer te koop. De werkboeken hoor het Woord blijven in schooljaar 22-23 nog leverbaar.
De vervanging van Hoor het Woord is Mijn Hoor het Woord, een digitaal aangeboden methode. In Mijn Hoor het Woord hebben scholen de keuze tussen de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Beide staan in de database en het is zo ingericht dat de administrator van een school met één druk op de knop de Herziene Statenvertalingteksten kan verbergen voor de leerkrachten als de school, het schoolbestuur de voorkeur heeft voor de Statenvertaling.

 

Methode ontwikkelaar

Groen educatief

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

44% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Hoor het Woord bij Bijbelse geschiedenis. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,9 sterren.

Mooie leerlijn voor BG. Soms wordt wel veel verhaalstof in één les gedaan
prettige methode, planningstool werkt niet optimaal
Mooie lessen, soms bijzondere voorbeelden
versie 2.0 werkt fijn, mooie achtergrondinfo en digibordtool
Digitale versie. Als handreiking en rooster redelijk goed te gebruiken.

Meer leermiddelen

Mijn Hoor het Woord

Bijbelse geschiedenis, Heidelbergse catechismus, Kerkgeschiedenis

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 11% van de scholen
Meer Bijbelse geschiedenis leermiddelen