Vakgroep

Bijbelse geschiedenis, Heidelbergse catechismus, Kerkgeschiedenis

Revisie

over 7 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

38% van de aangesloten scholen

Hoor het Woord

Hoor het Woord is een godsdienstmethode voor alle groepen van het basisonderwijs. In Hoor het Woord worden Bijbelgedeelten, psalmen en liederen, verhalen van de kerkgeschiedenis, zendingsverhalen en de vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus behandeld. Het uitgangspunt: een volwaardige, evenwichtige handreiking voor de godsdienstlessen.

In Hoor het Woord is er voor gekozen om vast te houden aan Schrift en belijdenis. Elke les bevat vragen en suggesties om met de leerlingen een zinvol gesprek aan te gaan rondom Bijbelse thema’s. Deze interactieve lesdelen worden gebruikt naast het verhaal, en helpen de leerkracht te zien wat de leerlingen bezighoudt en hoe de les op de leerling overkomt.

Doorgaande lijn

Hoor het Wordt biedt voor de gehele basisschoolperiode een goed afgestemd pakket voor het Bijbelonderwijs. In groep 3-6 worden ruim 400 bijbelvertellingen behandeld. Alle groepen krijgen dezelfde stof, maar wel op hun eigen niveau. Zo maakt het niet meer uit of een kind blijft zitten, een groep overslaat, of als groepen gecombineerd worden. De lesstof voor groep 1-2 en 7-8 loopt voor de helft gelijk aan die van groep 3-6. De andere helft in ingeruimd voor eigen stof: kleuters krijgen eenvoudigere verhalen en de bovenbouw krijgt juist pittigere thema’s. Om de verschillen in de vakantie op te heffen, zijn er zogenaamde themaweken die vrij op het rooster inpasbaar zijn.

Achtergrond

Bij de ontwikkeling van Hoor het Woord stonden een aantal aspecten voorop: Oog voor heel de Schrift, Oog voor de heilsfeiten en heilslijnen, Oog voor het verleden, Oog voor het heden, Oog voor alle kinderen, Oog voor de leerkracht, Oog voor de ouders en Oog voor elkaar.
De diverse werkvormen bij de methode zorgen voor een afwisselend geheel waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de interactie tussen leerkracht en leerling.

Methode ontwikkelaar

Royal Jongbloed Groen educatief

Website

Geen website

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

38% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Hoor het Woord bij Bijbelse geschiedenis. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,3 sterren.

prettige methode, planningstool werkt niet optimaal
Mooie leerlijn voor BG. Soms wordt wel veel verhaalstof in één les gedaan
voor groep 1 en 2 hebben we gedeeltelijk eigen materiaal ontwikkeld
versie 2.0 werkt fijn, mooie achtergrondinfo en digibordtool