Vakgroep

Aanvankelijk lezen, Aardrijkskunde, Begrijpend lezen, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Kunst en Cultuur, Mediawijsheid, Natuur- en techniek, Rekenen, Taal, Technisch lezen, Verkeer

Revisie

over 6 jaar (2030)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Je Eigen Leeromgeving (Jeelo)

Als je voor Jeelo kiest, werk je niet met losse methodes maar met een methodiek. De structuur wordt gevormd door de terugkerende projecten en de doorlopende ontwikkellijnen. Die geven houvast en overzicht voor de leerlingen en het team.

Het arrangeren geeft je zoveel vrijheid als je zelf wil. Er komt ritme in de samenwerking met je team doordat jullie elke 6 weken een project samen voorbereiden. Elke 6 weken staat de samenhang in leren centraal.
Voor de projecten maak je ruimte op het lesrooster voor 5 à 10 uur per week. Als je ook taal integreert, is dit circa 15 uur per week.

De kartrekkersgroep maakt het jaarplan. Dit doen jullie voor 6 projecten. Het jaar erna doen jullie de andere 6 projecten. Groep 1 t/m 8 starten tegelijk met een project en sluiten het ook samen af.
Het team bereidt samen het project voor. Julie verdelen de taken en benutten elkaars talenten. Jullie verkennen de leeromgeving van de school en schakelen maatschappelijke organisaties in. De afstemming wordt vastgelegd in een beknopt projectplan. Door dit teamwork vooraf bespaar je tijd tijdens en na het project.

Leerlingen werken op werkplekken in circuits. Deze bevinden zich in en om de school. Je werkt al dan niet groepsdoorbrekend. Zo heb je ruimte voor de begeleiding van groepjes en individuele leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen. Je geeft klassikale instructie waar nodig. Per 5 leerlingen heb je een tablet of pc nodig.

Leerkrachten hebben ruimte voor begeleiding van leerlingen. Omdat tijdens het project de resultaten in Mijn Jeelo worden geregistreerd, heb je geen nawerk en heb je tijd om individuele leerlingen te volgen. Je bespreekt persoonlijke ontwikkelplannen met de leerlingen en arrangeert leerroutes op maat in overleg met hen. De leerlingen werken zo aan leerdoelen die er voor hen toe doen.

 

Methode ontwikkelaar

Jeelo

Website

jeelo.nl

Uitvoering

papier en digitaal