Vakgroep

Bijbelse geschiedenis

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

Kind op Maandag

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.

Kind op Maandag is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete school ergens voor staat en iets met elkaar deelt.

Als leerkracht kunt u de verhalen rechtstreeks uit de methode voorlezen. Maar u kunt er ook voor kiezen om ze te gebruiken als inspiratie voor uw eigen navertelling van het verhaal. De werkvormen en gespreksvragen geven praktische handvatten om de stof verder met de kinderen te verkennen.

De makers van Kind op Maandag zijn afkomstig uit de breedte van de protestantse traditie. Het team bestaat uit theologen, leerkrachten, ouders en bovenal: uit verhalenvertellers. Zij hopen dat Kind op Maandag ú helpt om de verhalen tot leven te brengen in de klas!
De uitgever van Kind op Maandag is van mening dat leren leven begint met verwondering. Met onze methodes voor levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren geven we leerkrachten alle instrumenten in handen om samen met de kinderen op zoek te gaan naar de antwoorden. Vanuit hun eigen verwondering. Dát is in onze visie de krachtigste methode om te werken aan persoonsvorming, groepsvorming en sociale veiligheid op elke basisschool.

Methode ontwikkelaar

Kwintessens

Uitvoering

alleen papier

Meer leermiddelen

Levend Water

Bijbelse geschiedenis

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 4% van de scholen

Bijbel vertelrooster

Bijbelse geschiedenis

4
Uitvoering: alleen papier
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 11% van de scholen
Meer Bijbelse geschiedenis leermiddelen