Vakgroep

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA), Studievaardigheden

Revisie

altijd up to date

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

Leader in Me

Scholen over de hele wereld gebruiken Leader in Me om gemeenschappelijke wereldwijde onderwijsuitdagingen aan te pakken.

Wil je leerlingen helpen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden? Ze effectief leren communiceren? Beter leren samenwerken met anderen, zelfredzaam en ondernemend zijn? Je wilt graag dat kinderen hun basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Met de aanpak van Leader in me heb je handvatten om dat op een gestructureerde en speelse manier te bereiken.

Van gewoonten naar gedrag 

Leader in Me is gebaseerd op het boek The 7  Habits of Highly Effective People van Stephen Covey: een van de meest populaire boeken over persoonlijk leiderschap ooit. De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun persoonlijke effectiviteit en groei. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen.
De 7 gewoonten versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei in beweging. Het maakt dat leerlingen persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces en eigenaarschap tonen. De gemeenschappelijke taal biedt houvast voor de pedagogische en didactische aanpak. Leerkrachten groeien als mens en professionals, ouders krijgen een boost voor hun opvoeding.

Eerst jezelf dan je relaties
Bij de 7 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen. Leerlingen die leren en werken volgens de 7 gewoonten… 

  • voelen zich in staat hun (school)leven zelf vorm te geven 
  • denken meer na over de keuzes in hun leven en studie 
  • nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school 
  • stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan  
  • kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke 
  • kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
  • herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

Voorbeeldgedrag 

Voor het aanleren van de 7 gewoonten is modeling essentieel. De leraren zijn degenen die de 7 gewoonten voordoen en tot leven brengen: ‘Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5: eerst begrijpen en dan begrepen worden’. Leerkrachten doen wat ze deden, maar geven er nieuwe woorden aan. De dagelijkse werkdag laat leerlingen en leraren op een speelse manier oefenen in persoonlijk leiderschap. Door de 7 gewoontente verbinden aan de onderwijsdoelen breng je in de hele school een professionele cultuur op gang. 

 

Methode ontwikkelaar

Franklin Covey Co.

Uitvoering

volledig digitaal