Vakgroep

Burgerschap, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA), Taal, Tekenen

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 3

Waardering

Gebruik

29% van de aangesloten scholen

Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind

Met de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van ParnasSys plan, en evalueer je de  ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

 

Wanneer je de Leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar aanschaft, hoort daar een implementatietraject bij. Dit scholingstraject is er specifiek op gericht om voor kinderen van 4-7 jaar de ontwikkeling te volgen en vervolgstappen te bepalen. Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed aanbod en goede begeleiding te realiseren.

 

Doelstellingen:

Het onderbouwteam is in staat om:

 • momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren;
 • de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel;
 • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling;
 • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien;
 • naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod (themaplan) te maken.

Voor de eerste teambijeenkomst is door de ICT-er het pakket overgenomen en zijn de leerlingen gekoppeld.
De adviseur die de bijeenkomsten zal uitvoeren neemt voorafgaand aan het traject telefonisch contact op met de school om de inhoud van de scholing goed af te stemmen en door te nemen welke stappen de school voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet doorlopen om te zorgen dat er goed gestart kan worden. Een globale opzet kan er als volgt uitzien, maar graag maken we het op maat voor uw school.

Bijeenkomst 1:

 • Waarom ontwikkeling volgen / onderwijs plannen?
 • Wat wil je bereiken met je onderwijs? Wanneer ben je tevreden?
 • Het belang van betrokkenheid en welbevinden.
 • Presenteren module leerlijnen: mogelijkheden op leerling- en groepsniveau
 • Start met inhoudelijke lijnen: inhoud verkennen
 • Aan de slag met het beredeneerd aanbod – themavoorbereiding
 • Beginnen met invullen ter plekke in ParnasSys, zodat een begin gemaakt is met de beginsituatie vast te leggen

Bijeenkomst 2:

 • Evalueren van gemaakte afspraken
 • Groepsoverzichten analyseren
 • Beredeneerd leerstofaanbod maken voor de lijnen die zijn geobserveerd: waaraan voldoet een goede activiteit? Hoe geef je dit aan in ParnasSys
 • Differentiatie in aanbod

Bijeenkomst 3:

 • Evalueren van gemaakte afspraken
 • Beredeneerd leerstof aanbod maken voor de lijnen die zijn geobserveerd: waaraan voldoet een goede activiteit? Hoe geef je dit aan in ParnasSys
 • Extra doelen inzetten
 • Borgingsdocument schrijven

Tijdens de laatste bijeenkomst zal worden besproken welke vervolgacties gewenst zijn. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject, om thema’s als observeren, kennis van ontwikkelingsgebieden, thematisch werken en differentiatie meer uit te kunnen diepen.

Methode ontwikkelaar

ParnasSys

Uitvoering

alleen papier

Reviews

29% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind bij Burgerschap. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 4,0 sterren.

Prima bruikbaar in de onderbouw met een uitloop naar groep 3.