Vakgroep

Aanvankelijk lezen, Rekenen, Schrijven, Taal

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 2

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Onderbouwd

Met de methode Onderbouwd geeft u kleuteronderwijs aan de groepen 1 en 2. De methode bestaat uit digitale leerkaarten in Onderbouwd online, die verbonden worden aan (veelal aanwezig) ontwikkelingsmateriaal in uw groep.

Algemeen

Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1-2. De methode laat kinderen deze beoogde leerdoelen verwerven door het spelen van een spel. Hierdoor vergaren kinderen kennis op een ontspannen manier. Binnen Onderbouwd werkt u aan 16 cognitieve vaardigheden met 102 te behalen doelen.

Structuur

De methode werkt volgens het drieslag-principe. Een leerdoel wordt eerst aangeboden in de grote kring. Daarna wordt het leerdoel binnen de werkles verwerkt en tot slot wordt er gecontroleerd of het leerdoel is behaald. Met de digitale leerkaarten van Onderbouwd online wordt deze manier van werken u wel heel makkelijk gemaakt. De duidelijke en rijke leeromgeving met houvast en structuur geven de leerkracht meer dan voldoende ruimte om aan te vullen met eigen creatieve ideeën en het spelen in de hoeken. De kleurrijke platen en de digitale lessen op Onderbouwd online maken dat de pakketten dat bereiken wat je voor ogen hebt. Onderbouwd biedt 9 thema’s van 3 weken per jaar.

Onderbouwd online Villa Letterpret

Themapakket: Het Villa Letterpret themapakket zorgt voor het handelingsgericht en zelfstandig werken en een leerrijke inrichting van de lees-schrijfhoek. De inhoud van deze hoek is thematisch. Kleuters tonen meer betrokkenheid wanneer de leerstof wordt aangeboden binnen een thema. De thema’s zijn o.a.: lente, winter, zomer, herfst, Kerst, mijn lichaam, boeken, familie en beroepen.
Klassenpakket: Het klassenpakket bestaat uit de didactische poppenkast Villa Letterpret en uit de handpoppen Arie de Letterkanarie (letterkennis), Mollie de Mol (klankgroepen), Hak en Plak Apen (Klanken), Tante Truus (auditieve en visuele discriminatie) en Ed met de rijmpet (rijmen). Het klassenpakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters. Met de kleine kaartjes uit de pakketten kunnen coöperatieve spelvormen worden aangeboden.

Onderbouwd online Fred van de rekenflat

Themapakket: Het Fred van de rekenflat themapakket zorgt voor het handelingsgericht en zelfstandig werken en een leerrijke inrichting van de rekenhoek. De inhoud van deze hoek is thematisch. Kleuters tonen meer betrokkenheid wanneer de leerstof wordt aangeboden binnen een thema. De thema’s zijn o.a.: lente, winter, zomer, herfst, Kerst, mijn lichaam, boeken, familie en beroepen.
Klassenpakket: Het klassenpakket bestaat uit de didactische poppenkast rekenflat en uit de handpoppen Sjoerd de cijferwoerd(tellen en getalbegrip), Mien de meetmuis (meten en wegen), Hennie de Hen(optellen en aftrekken), Tante Truus (sorteren en seriëren) en Fred de bever(ruimtelijke oriëntatie). Het klassenpakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters.

Onderbouwd online Woorden met Wim

Themapakket: Het themapakket Woorden met Wim sluit aan bij het pakket Villa letterpret en Fred van de rekenflat. Bij het themapakket horen 12 woordenschatfilmpjes en 12 praatplaten. Deze worden meegeleverd bij het pakket. Woorden met Wim is er ook in het Engels. De thema’s zijn o.a.: lente, winter, zomer, herfst, Kerst, mijn lichaam, boeken, familie en beroepen.
Klassenpakket: Het klassenpakket bestaat uit het verteltheater en de bijbehorende vertelplaten. Met de woordspin Wim wordt op speelse manier de twintig belangrijkste woorden van een nieuw thema geïntroduceerd. De fotokaarten en schitterende afbeeldingen brengen de begrippen voor de kinderen tot leven. Met het woordenboek van Wim kunnen de kinderen de begrippen uitbreiden.

Methode ontwikkelaar

Klassewerk

Uitvoering

papier en digitaal