Vakgroep

Kerkgeschiedenis

Revisie

over 1 jaar (2025)

Groep

6 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Onderzoekt de Kerkgeschiedenis

Onderzoekt de Kerkgeschiedenis betreft een herziene, uitgebreidere druk van de methode Zijt getrouw. De stof is verdeeld in vier delen met elk 20 hoofdstukken. Elke tiende les is een repetitie.

Om het vak kerkgeschiedenis een plaats in het onderwijs te geven heeft de heer C. de Bode voor de groepen 7 en 8 de methode ‘Zijt getrouw’ geschreven. In deze kerkgeschiedenismethode geeft hij een boeiende, overzichtelijke weergave van de gehele kerkgeschiedenis.

De opzet van elke les is als volgt:

  • 1. Schilderij
  • 2. Tekst met een tiental reproductievragen
  • 3. Samenvatting, die overgeschreven kan worden
  • 4. Een of twee puzzels

Ter verwerking kunt u een apart werkschrift aanschaffen. Daarin kunnen de kinderen opschrijven: de antwoorden op de vragen, de leskern en de oplossing van de puzzel. De antwoorden zijn op de site te vinden of worden door de uitgever digitaal ter beschikking gesteld. Juist door de vele afwisselende verwerkingsmogelijkheden zal de stof beter onthouden worden en krijgen de kinderen hierdoor een blijvende herinnering mee van de wijze waarop de Heere Zijn Kerk op aarde heeft willen leiden.

Methode ontwikkelaar

Uitgeverij De Ramshoorn

Uitvoering

alleen papier

Meer leermiddelen

Meer Kerkgeschiedenis leermiddelen