Vakgroep

Begrijpend lezen, Taal, Technisch lezen

Revisie

over 1 jaar (2025)

Groep

2 t/m 8

Waardering

Gebruik

3% van de aangesloten scholen

Plustaak Taal & Lezen

Zitten er in jouw klas zeer taalvaardige leerlingen voor wie de dagelijkse taal- en leesopdrachten te eenvoudig zijn? Daag hen uit met extra verrijkingsstof. Plustaak start in groep 2 met een combinatie van taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt de lijn opgesplitst in een lijn voor lezen en een lijn voor taal.

Zelfstandig aan de slag 

Met de leuke en prikkelende opdrachten in Plustaak zet je kinderen zelfstandig aan het werk. De werkboekjes beginnen in groep 2 met gevarieerde taken op letterniveau. In de volgende delen komen onder andere uitdrukkingen, strategisch schrijven, leesmotivatie en begrijpend lezen aan bod. Plustaak kun je naast elke taal- en leesmethode inzetten. Zo worden kinderen volop uitgedaagd zónder vooruit te gaan lopen op de leerstof.

Waar je Plustaak voor kunt inzetten :

  • voor de taalvaardigste kinderen uit groep 2 t/m 8
  • voor verbreding en verrijking zónder vooruit te gaan lopen
  • naast iedere methode en elk materiaal

Kansen voor differentiatie

De kennisgebieden taal en lezen worden in de eerste jaren nog met elkaar gecombineerd. Vanaf groep 5 worden ze opgesplitst in een lijn voor taal en een lijn voor lezen.
Omdat er overlappende werkboekjes verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld voor groep 5/6 en 6/7, zijn er veel mogelijkheden voor differentiatie. Zo kunnen de meest taalvaardige leerlingen al in groep 5 aan de slag met Plustaak Taal voor groep 5/6. Diezelfde Plustaak kun je in de eerste helft van het schooljaar aanbieden aan de ‘gewoon’ snelle leerlingen in groep 6.

Zelfstandig aan de slag

Met Plustaak kunnen kinderen zelfstandig aan het werk. Elk werkboek bevat 32 leuke en gevarieerde taken. De opdrachten binnen de taak worden steeds moeilijker. Gemiddeld doen kinderen ongeveer een half uur over één taak. Ze kunnen de opdrachten vervolgens zelf controleren met het antwoordenboekje.

Jouw rol als leerkracht

Het is verstandig om als leerkracht regelmatig het werk van je leerlingen te bekijken en door te spreken. Dat is goed voor de motivatie én voor het leereffect. In de bijbehorende handleiding vind je aanwijzingen voor begeleiding en nabespreking. Ook staan er suggesties in voor extra opdrachten.

Methode ontwikkelaar

Uitgeverij Delubas

Website

delubas.nl

Uitvoering

papier en digitaal