Vakgroep

Beweging, Burgerschap, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

4% van de aangesloten scholen

Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

Met ervaringsleren wordt met de hele groep gewerkt, waarbij we samen tot gezamenlijk gedragen waarden komen. De lessen vinden vooral plaats in de gymzaal.

Kent u een groep die moeite heeft om een goede omgang met elkaar te hebben?
Heeft u al een positieve groep?
Zoekt u een meer positieve groepsdynamiek?

Hier is een oplossing!
Deze cursusmethode is samengesteld voor de hele klas en bestaat uit 6 bijeenkomsten, waarin we de volgende doelen hopen te bereiken:

  • Sociaal zwakkere kinderen worden sterker door nieuwe ervaringen met rollen binnen een groep;
  • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag reageren;
  • De groep wordt meer een sociaal evenwichtige eenheid, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar omgaat. Hierdoor ontstaat een basis voor co√∂peratief samenwerken;
  • Het Wij-gevoel staat voorop en op basis van die gezamenlijkheid wordt men gelukkiger;
  • Leerlingen worden sterker gemaakt in inlevingsvermogen;
  • Agressief gedrag en pesten nemen af.

Methode ontwikkelaar

Grol Weerbaarheid

Uitvoering

alleen papier