Vakgroep

Aardrijkskunde, Begrijpend lezen, Biologie, Burgerschap, Geschiedenis, Natuur- en techniek

Revisie

over 6 jaar (2030)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Schatgraven op School

Schatgraven op School is een thematisch begrijpend lezen methode. Eenvoudig voor de leerkracht, uitdagend voor de leerlingen.

Begrijpend lezen is geen vak waarvoor kinderen snel ‘warm lopen’. Integendeel, het kost vaker moeite om kinderen de woordenschat te laten vergroten en zich te verdiepen in leesteksten. Het enthousiast maken van leerlingen voor begrijpend lezen was het doel en de uitdaging. Waarbij de inhoud voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs.
Kinderen leren door middel van logische contexten. Het thematische, actuele onderwijs is daarom geïntegreerd met alle zaakvakken. Schatgraven op School is ontwikkeld als een complete methode inclusief materialen, handleidingen en toetsen. Het lespakket is offline te gebruiken, maar parallel is een webapp ontwikkeld voor tablet-scholen.

Een thematisch begrijpend lezen methode

Schatgraven op School is ontwikkeld als een complete methode ter vervanging van begrijpend lezen, in combinatie met de zaakvakken. Woordenschat is enorm belangrijk. Om dat zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, zijn contexten nodig die we vinden binnen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek en burgerschap.
De kerndoelen basisonderwijs zijn de grondslag geweest van de keuze voor de thema’s.

Waarom Schatgraven op School?

  • De lesmethode omvat handleidingen, werkbladen, opdrachten, toetsen en ondersteunend materiaal (Powerpoint, Word, illustraties en weblinks).
  • Schatgraven op School vervangt de methoden voor Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde (zonder Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek.
  • Het is eenvoudiger om lessen voor te bereiden en te geven voor de leerkrachten. Lessen kunnen aangevuld worden met eigen invulling of actualiteit.
  • Leerlingen en leerkrachten gebruiken de methode fysiek, ondersteund door interactieve, digitale elementen. Toetsen en opdrachten kunnen via tablets worden verstrekt.
  • De lesmethode is ontwikkeld op basis van eigen ervaringen en behaalde resultaten in de afgelopen jaren.
  • De lessen zijn volgens de 4-takt methode (van Verhallen) opgezet, waarbij de lessen voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs.

Methode ontwikkelaar

SmdB Bleskensgraaf

Uitvoering

papier en digitaal