Vakgroep

Aanvankelijk lezen, Beweging, Handvaardigheid, Natuur- en techniek, Rekenen, Schrijven, Taal, Tekenen

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 2

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Schatkist

Schatkist laat kleuters verwonderen en ontdekken Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn: dát is Schatkist. Met Schatkist werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2.

Didactiek

Schatkist stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling. In een betekenisvolle context worden kinderen uitgedaagd om samen met elkaar te spelen en zo nieuwe ervaringen op te doen. Pompom helpt kinderen om hun eigen ervaringen te verwoorden.

Onderzoekend leren

In de didactiek van Schatkist vormen onderzoekend en ontwerpend leren de basis. In een uitdagende speel- en leeromgeving worden alle kinderen nieuwsgierig gemaakt om in interactie met elkaar en de leerkracht nieuwe dingen en situaties te onderzoeken, te ontwerpen en in hun spel te verweven. Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kinderen samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Daarmee zetten ze een eerste belangrijke stap in het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven.

Spelen en leren met Pompom

Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende spel- en leercontext.

Interactie met de kinderen

Storytelling neemt een belangrijke plaats in bij het ervaringsgericht werken. In elke activiteit staat aangegeven hoe je als leerkracht de interactie met Pompom in de klas kan stimuleren door middel van voorbeeldzinnen die je met Pompom kan zeggen. De reacties van de kinderen geven je vervolgens de mogelijkheid om in te spelen op hun ervaringen. Vanuit die ervaringen gaan de kinderen zelf leren zoeken naar oplossingen.

 

Methode ontwikkelaar

Uitgeverij Zwijsen

Website

www.zwijsen.nl

Uitvoering

papier en digitaal