Vakgroep

Bijbelse geschiedenis, Heidelbergse catechismus, Psalm

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

7% van de aangesloten scholen

Vertel het Woord

Met Vertel het Woord kunt u Bijbelonderwijs geven vanuit Schrift en belijdenis, het geeft u richting bij de voorbereiding.

Werkwijze

Vertel het Woord kent een cyclus van twee jaar voor groep 1-2 en 7-8 (de delen A en B). Voor de overige groepen duurt de cyclus vier jaar (de delen A t/m D).

Schematisch ziet het werken met de Handreiking er als volgt uit:

 • Jaar 1: Groep 1 tot en met 8 werken met de A-delen.
 • Jaar 2: Groep 1 tot en met 8 werken met de B-delen.
 • Jaar 3: Groep 1 en 2 en 7 en 8 werken met de A-delen en groep 3 tot en met 6 met de C-delen.
 • Jaar 4: Groep 1 en 2 en 7 en 8 werken met de B-delen en groep 3 tot en met 6 met de D-delen.
 • In het vijfde jaar starten alle groepen weer met de A-delen.

Inhoud

Een lesweek bestaat uit:

 • drie Bijbelvertellingen;
 • een Psalmles voor de maandag;
 • een verwerkingsles voor de vrijdag.

In groep 7 en 8 is in de meeste weken een les ingeroosterd voor de Catechismus. De Bijbelvertellingen zijn volgens een vaste structuur opgebouwd.

Elk deel bevat een ringband. Naast de inhoud van de lesweken vindt u per deel een:

 • wekenschema;
 • psalmenlijst;
 • psalmenrooster;
 • vertellingenlijst van OT en NT.

Methode ontwikkelaar

KOC Diensten

Website

kocvisie.nu

Uitvoering

alleen papier

Reviews

7% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Vertel het Woord bij Bijbelse geschiedenis. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 4,1 sterren.

Handleiding voor de leerkracht is van toegevoegde waarde. Het rooster is niet fijn. Moeilijk te vertellen verhalen/ onderwerpen. Niet altijd aansluitend bij de leeftijdsgroep van de kinderen. Inmiddels is een werkgroep gestart met een eigen ontwerp van het vertelrooster met bijbehorende psalmen, geestelijk lied, parate kennis (Namen en Feiten) en onze 7 kernwaarden/ -woorden.