Vakgroep

Burgerschap, Mediawijsheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

11% van de aangesloten scholen

Zien!+

Voor scholen die méer vormingsgebieden dan alleen het sociaal-emotioneel functioneren in kaart willen brengen, is er (vanaf najaar 2022) de mogelijkheid om aanvullend Zien!+ te gaan gebruiken.

Inhoudelijk

 • Voor verschillende contexten: compacte vragenlijsten met bijbehorende ontwikkelpunten en handelingssuggesties
  • Omgaan met bekenden (óf een compacte vragenlijst in Zien!+ óf resultaten uit Zien! óf resultaten uit Kindbegrip)
  • Omgaan met activiteiten (inclusief leren leren en executieve functies)
  • Burgerschap (maatschappelijke competenties)
   • Hierbij is het onder andere mogelijk om op basis van de Leerlijn Burgerschap van de SLRO te monitoren of de leerlingen de beoogde competenties laten zien
  • Mediawijsheid
 • Gericht op het stimuleren en bevorderen van persoonsvorming.
 • Draagt bij aan signalering en planmatig begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen

Uitgangspunten en werkwijze

 • Leerling(vragenlijst) centraal, voor de leerlingen waar dat kan (de bovenbouw)
 • Werken met portfolio met ontwikkelpunten
 • Compacte lijsten (maximaal 14 stellingen per context)
 • Planmatig werken wordt ondersteund
 • Integratie van informatie van leerling, leerkracht, ouders en overige betrokkenen over de brede vorming van leerlingen
 • School kiest zelf met welke contexten ze aan de slag gaan en of ze Zien! vooral gebruiken voor screenen/observeren en/of voor planmatig begeleiden. Je bepaalt zelf hoe uitgebreid je dat doet.
 • Vergelijk het functioneren van je leerlingen met de zelf vastgestelde norm/ambitie

Driestar educatief gaat de inhouden van Zien!+ verder ontwikkelen, waarbij er expliciet aandacht is voor de doorwerking van de christelijke identiteit in de diverse vormingsgebieden. Voor meer informatie kan er vrijblijvend contact worden opgenomen via helpdeskzien@gouwe-academie.nl.

N.B. Zien!+ is ook beschikbaar als aanvulling op Kindbegrip, het nieuwe verrijkte observatie-instrument dat ParnasSys aan scholen aanbiedt. Op termijn komen de resultaten uit Kindbegrip in Zien! te staan, waarna je aanvullend met overige contexten en ontwikkelpunten aan de slag kunt.

Methode ontwikkelaar

Gouwe Academie / Driestar educatief

Uitvoering

volledig digitaal

Meer leermiddelen

Kwink SEL en Burgerschap

Burgerschap, Mediawijsheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

4
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 17% van de scholen
Meer Burgerschap leermiddelen