SLRO-logo beeldt Kompas, Visie en Verbinding uit

De activiteiten van de SLRO varen op het kompas van Gods Woord, worden geïnitieerd vanuit een christelijke onderwijsvisie en brengen verbinding tot stand tussen scholen en uitgevers. Het logo beeldt op subtiele wijze zowel het Kompas, de Visie als de Verbinding uit.

Kompas

Vanuit Gods Woord dienen we onze kinderen op te voeden en te onderwijzen. En ook de hierbij in te zetten leermiddelen dienen hetzelfde uitgangspunt te hebben. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken. (1 Timothe├╝s 1:15).

Visie

Leermiddelen dienen binnen de kaders van Schrift en belijdenis een bijdrage te leveren aan het reformatorische opvoedingsdoel en moeten leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Ze moeten verbinding leggen tussen aspecten van de Bijbelse leer en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

Verbinding

De SLRO wil de regiefunctie oppakken tussen scholen en uitgevers. Het is ons doel om te zorgen dat onze scholen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van reformatorische leermiddelen. Informatievoorziening, borging en projectbegeleiding zijn hierbij sleutelwoorden.