Parallelversie De Wereld in Getallen 5

Gezamenlijk hebben Driestar educatief en KOC diensten gewerkt aan een parallelversie van De Wereld in Getallen 5 (WIG5). Deze parallelversie zal beschikbaar zijn vanaf komend cursusjaar (2021-2022). De materialen zullen weer per drie jaar gedrukt en geleverd worden.

Met de rekenmethode De Wereld in Getallen voor groep 3-8 krijgt elk kind gegarandeerd een goede rekenbasis. De leerkracht krijgt een jaarprogramma van 36 weken dat van begin tot eind kunt gevolgd kan worden. Er wordt gewerkt met doordachte materialen en adaptieve digitale hulpmiddelen. De methode helpt om de didactische keuzes te maken, waarop je kunt vertrouwen. En de kinderen? Zij krijgen de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen en ze zien door de herkenbare filmpjes en foto’s dat rekenen overal om hen heen is. Zo zien ze het nut van rekenen. En dat motiveert!

“De kinderen zien het nut van rekenen, en dat motiveert”

Sterke elementen gecombineerd

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.
Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.