Vakgroep

Geschiedenis

Revisie

over 3 jaar (2027)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Argus Clou Geschiedenis

Voor de kinderen is Argus Clou Geschiedenis één grote ontdekking. Historische gebeurtenissen in verschillende tijdvakken worden met elkaar en met het heden in verband gebracht. Elk thema start met een authentieke gebeurtenis, persoon of authentiek voorwerp. Hierdoor kijken de kinderen op een andere manier naar de werkelijkheid, en dat prikkelt hun nieuwsgierigheid.

Argus Clou Geschiedenis is een opzichzelfstaande methode, maar vormt een ideale combinatie met de methodes Argus Clou Aardrijkskunde en Argus
Clou Natuur en Techniek. De drie methodes hebben dezelfde organisatie en opbouw en gaan uit van de nieuwe kerndoelen. Bovendien is elke methode met 30 lessen per jaar compact en heeft u door de overzichtelijke leerkrachtenhandleiding weinig voorbereidingstijd nodig.

Lievelingsvak

De ontdekvraag, waarmee bijna elke les start, versterkt dat gevoel. In drie overzichtelijke lessen en een mysterieles werken de kinderen het thema
verder uit. In de samenvattende kijkplaatles aan het eind van elk thema herontdekken de kinderen de lesstof uit het thema. Soms duikt professor Argus
Clou in de methode op om de kinderen op iets belangrijks te wijzen. Argus Clou Geschiedenis staat volledig in het teken van ontdekken en onderzoeken. Voordat u het weet is geschiedenis het lievelingsvak van elk kind én van uzelf.

Argus Clou Geschiedenis in het kort

  • Daagt kinderen uit om historische gebeurtenissen te ontdekken en onderzoeken en de samenhang met het heden en de toekomst te zien.
  • Gegarandeerd alle kerndoelen halen in 30 lessen/weken per jaar voor groep 5 t/m 8 en 10 lessen per jaar voor groep 3 en 4.
  • De heldere structuur maakt het herkenbaar voor de kinderen en overzichtelijk voor de leerkracht.
  • In elke jaargroep worden dezelfde 10 tijdvakken behandeld, ingedeeld in 5 thema’s van elk 2 tijdvakken.
  • De tijdbalk op elke pagina draagt bij aan historisch besef. Interactieve tijdbalk op digitaal schoolbord.
  • Op verschillende manieren lesgeven: keuze uit twee routes voor verwerking van de mysterieles en de kijkplaatles. Alle kinderen werken op dezelfde manier óf werken individueel toe naar presenteerbare materialen.
  • De afwisselende lessen en routes houden het levendig voor u en de kinderen.
  • Leest als een boeiend boek: lesstof geschreven door kinderboekenschrijvers.

Veel te ontdekken voor groep 3 en 4

Ook de kleinste onderzoekers in groep 3 en 4 worden met Argus Clou Geschiedenis op hun wenken bediend. Er valt namelijk ook in deze jaargroepen
veel over het vak te ontdekken. Elk thema start met een ontdekvraag die u op twee manieren kunt introduceren. Door deze vraag met de kinderen te bespreken of ze een heel korte praktische opdracht te laten uitvoeren, laat u ze spelenderwijs kennismaken met de begrippen in de les. Ook verdiepen ze zich zo in de ontdekvraag. In het voorleesverhaal spelen de begrippen opnieuw een belangrijke rol. De verhalen zijn geschreven door kinderboekenschrijvers. Na het verhaal bekijken de kinderen de verhaalplaten, waarin ze allerlei dingen zien die ze uit het verhaal herkennen. In de verhaalplaat komen eveneens de begrippen uit het thema terug. Daarna maken de kinderen, met of zonder uw begeleiding, de opdrachten in het werkboek. Tenslotte vindt er klassikaal reflectie plaats.

Vaste lesopbouw in groep 5 t/m 8

Elk thema in groep 5 t/m 8 bestaat uit zes lessen, inclusief de toets (les 6). Bij les 1, 2 en 4 valt direct de rustige opmaak op. De lesstof is overzichtelijk verdeeld in blokken. Elk blokje bevat tekst en een ondersteunend beeld. In het werkboek staan dezelfde blokken, wat de kinderen veel houvast geeft bij het verwerken van de lesstof. De teksten lezen als een boeiend verhaal, waardoor de kinderen gemotiveerd zijn om door te lezen.
Les 3 en 5 zijn speciale lessen in Argus Clou Geschiedenis. In les 3 verwerken de kinderen de lesstof door het oplossen van een mysterie. In les 5 worden de leerdoelen van het thema herhaald met behulp van een grote kijkplaat. Voor les 3 en 5 biedt Argus Clou Geschiedenis twee routes aan in
het werkboek. U kiest zelf de route die u het meeste aanspreekt.
Elke zesde les van een thema is gereserveerd voor de toets. De toets is afgeleid van de samenvatting bij elk thema. De kinderen bereiden zich voor met de samenvatting achter in het lesboek of het kopieerblad van de samenvatting in de handleiding. U kunt de toets eenvoudig nakijken en beoordelen met een duidelijk scoremodel. In de zesde les kan na de toets (optioneel) een interactief spel op het digibord gedaan worden om het thema op een leuke manier af te sluiten.

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Wijzer! Geschiedenis

Geschiedenis

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 5 t/m 8
Gebruik: 4% van de scholen

Brandaan

Geschiedenis

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 1 jaar (2025)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 10% van de scholen

Venster op Nederland

Geschiedenis

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: in 2024
Groep: 5 t/m 8
Gebruik: 36% van de scholen
Meer Geschiedenis leermiddelen