Vakgroep

Aardrijkskunde

Revisie

niet meer leverbaar

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

22% van de aangesloten scholen

Geobas

De methode Geobas is een aardrijkskunde methode voor de groepen 1 t/m 8. De methode werkt met folio materiaal aangevuld met digibord- en topografiesoftware.

Algemeen

Geobas hanteert een geografische zienswijze waarbij kinderen zich oriënteren op de wereld om hen heen, dichtbij en veraf – de ruimtelijke inrichting. Tevens ontdekken ze dat die inrichtingselementen op een bepaalde manier zijn verspreid – ruimtelijke spreiding. De leerlingen ontdekken zo de verschillen en overeenkomsten met hun eigen omgeving binnen de thema’s. Het werken met en het gebruik van de atlas speelt daarbij een belangrijke rol. De topografie wordt waar mogelijk functioneel en geïntegreerd aangeboden. Naast de leerlijn kaartvaardigheden is er een zelfstandige leerlijn topografie waarin de standaardlijst van het Cito is opgenomen. De werkboeken en topografie werkboeken zijn in kleur uitgevoerd.

Structuur

Het aantal lessen dat gegeven wordt in groep 5 t/m 8 hangt af van de keuze van de school. Elk leerjaar bevat 9 blokken. Er kan gekozen worden voor een basisprogramma van 27 lessen, een uitgebreid programma 1 met 36 lessen of een uitgebreid programma 2 met 45 lessen. De 9 toetsen zijn hierin niet opgenomen. Er zijn standaard 3 basislessen per blok. Na het basisprogramma zijn er facultatieve toepassingslessen (over een andere regio), omgevingslessen (het geleerde toepassen in de praktijk) of herhalingslessen. Elke les is opgebouwd volgens het directe instructiemodel; introductie, instructie, verwerking en afsluiting. Voor groep 1/2 is er een activiteitenmap met daarin 9 uitgewerkte thema’s. Voor groep 3/4 zijn er per leerjaar 9 thematische hoofdstukken van 2 lessen in combinatie met een leerboek en werkboek.

Differentiatie

Er kan gedifferentieerd worden naar tempo en aanleg. In het werkboek zijn extra steropdrachten voor kinderen die behoefte hebben aan moeilijkere stof. Elk les bevat het onderdeel Extra waarin 1 à 2 opdrachten staan voor verdieping en/of uitbreiding. Er wordt in elke les gebruik gemaakt van een wisselende vraagstelling. Daarnaast bieden toepassingslessen, omgevingsgerichte lessen en herhalingslessen extra mogelijkheden. Voor topografie wordt er naast de standaardlijst van het Cito extra topografie aangeboden voor leerlingen die dit aan kunnen.

Volgen en toetsen

Vanaf groep 4 vindt er toetsing plaats. In groep 4 is er na elke 3 hoofdstukken toetsing van ruimtelijke oriëntatie en voorbereidend kaartlezen. Tevens is er een eindtoets voor garantie beginniveau groep 5. In groep 5 wordt er na elk hoofdstuk getoetst op basisstof en kaartvaardigheden. Hiervoor kan de samenvatting en verwerking van basisstof uit de kopieermap als voorbereiding op de toets worden gebruikt. Vanaf groep 6 wordt elk hoofdstuk afgesloten met een herhalingsles en samenvatting. Gevolgd door een toets voor basisstof en kaartvaardigheden. Per leerjaar zijn er ook 3 herhalingstoetsen voor de topografie.

Geobas is niet meer leverbaar

Methode ontwikkelaar

Noordhoff uitgevers bv

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

22% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Geobas bij Aardrijkskunde. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,5 sterren.

Prima, kan moderner
Raakt ook wel gedateerd.
Alleen voor topografie.

Meer leermiddelen

Argus Clou Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Travelling the World

Aardrijkskunde

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: altijd up to date
Groep: 5 t/m 8
Gebruik: 20% van de scholen
Meer Aardrijkskunde leermiddelen