Vakgroep

Beweging

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

2 t/m 8

Waardering

Gebruik

0% van de aangesloten scholen

Gezonderwijs

Gezonderwijs is een methode voor bewegingsonderwijs waarmee leerkrachten op eenvoudig, verantwoordelijk aan de slag kunnen met Planmatig Bewegings Onderwijs. Het programma biedt minimumdoelen die per groep van het basisonderwijs zijn opgesteld. De beoogde leereffecten dienen in principe door alle leerlingen van dezelfde groep gerealiseerd te zijn aan het eind van het cursusjaar. Daardoor wordt een minimumniveau van bewegen per groep gegarandeerd.

In totaal zijn er zes groepsmappen samengesteld: voor groep 4 tot en met 8 elk één, terwijl groep 2 en 3 zijn samengenomen. De basisactiviteiten worden in de vorm van voorbeeldlessen in de cursus aangeboden. Om verschillende tempo’s van leerlingen op te vangen, worden de activiteiten herhaald in de vorm van variatieactiviteiten en voor de betere bewegers zijn verdiepingsactiviteiten opgenomen. De methode is opgebouwd uit de drie activiteitsgebieden turnen, spelen en atletiek. Het programma biedt ook aandacht aan vrijere bewegingsactiviteiten zoals stoeispelen en ritme en bewegen. Ook is sinds kort het onderdeel ‘Bewegen op muziek’ toegevoegd. Iedere map bevat 64 voorbeeldlessen. Na elke acht lessen is er ruimte voor twee vrije lessen. Elke les bestaat uit de volgende componenten: groepsaanduiding, lesnummer, organisatievorm, ordening in leerstofgebied, arrangement voor opstelling van materiaal, het benodigde materiaal, aandachtspunten en uitbouw. De methode bevat tevens een rapportagesysteem volgens het leerlingvolgsysteem.

Methode ontwikkelaar

Gezond Onderwijs

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Basislessen Bewegingsonderwijs

Beweging

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Gebruik: 29% van de scholen
Meer Beweging leermiddelen