Vakgroep

Muziek

Revisie

in 2024

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

31% van de aangesloten scholen

Luisterland

Luisterland is een methode om kinderen van de basisschool (groep vier tot en met acht) op een speelse manier kennis te laten maken met klassieke muziek. Aan de kinderen wordt een week lang iedere dag hetzelfde muziekfragment aangeboden uit de methode van Luisterland al met al  zullen de kinderen het fragment steeds beter kennen en waarderen.

Iedere dag wordt het stukje muziek vergezeld door een korte tekst, waarin de opbouw van de compositie wordt belicht. Door de leerjaren heen lopen de muziekfragmenten op in moeilijkheidsgraad en lengte. Echter is er per leerjaar ook een keuze gemaakt uit de muziekliteratuur vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, maar op zo’n manier dat er een afwisselend geheel is ontstaan.

Lagere leerjaren
De sfeer van de stukjes wisselt steeds. Vooral in de lagere leerjaren worden bij de kinderen beelden opgeroepen in de hoop dat er bij henzelf tijdens het luisteren ook verhalen ontstaan. De beelden worden kortom, vaak gezocht in de kinderwereld: een schoolplein, een vakantie of een droom. Af en toe worden de leerlingen meegenomen naar de wereld waarin de muziek ontstaan is: een denkbeeldig bezoek aan de componist of een kijkje bij de plaats waar hij aan het repeteren is.

Hogere leerjaren
In de hogere leerjaren wordt vaker ingegaan op de structuur van een werk. Af en toe worden ook vragen gesteld. Deze methode van luisteren naar muziek kost maar enkele minuten per dag. Dit luisteren neemt niet de plaats in van de muziekles waarin actief gezongen en gespeeld wordt. Ook daarin kan naar muziek geluisterd worden.

Methode ontwikkelaar

Groen educatief

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Meer met muziek

Muziek

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 31% van de scholen

123ZING

Muziek

4
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 3% van de scholen
Meer Muziek leermiddelen