Vakgroep

Muziek

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

30% van de aangesloten scholen

Meer met muziek

Meer met Muziek is een aantrekkelijke muziekmethode met complete uitgewerkte lessen inclusief het plaatmateriaal en cd met geluid- en muziekfragmenten en alle liedjes. De methode is beschikbaar voor de groepen 1 tot en met 8. In elke jaargroep komen dezelfde thema’s aan bod.

De progressie is in dit deel beduidend groter dan in de voorgaande delen zodat ook de volgorde van de lessen die per drie bij elkaar behoren belangrijk is. De ritmische vorming neemt in dit deel een prominentere plaats in vooral door het maken van muziek.Meer met muziek! geeft structuur aan de vaardigheden en kennis die kinderen in de basisschool zich eigen kunnen maken. De leerkracht vindt stap voor stap aangegeven hoe een activiteit moet worden aangepakt en uitgevoerd. De reden daarvoor is dat een muziekmethode in de eerste plaats bedoeld is voor de leerkracht die ondersteuning nodig heeft om het vak goed te kunnen geven.

De leerkracht die wel met het vak uit de voeten kan en op het gebied van overdracht eigen ideeën heeft, raden wij aan de methode als leidraad te gebruiken. Zorg dat de jaardoelen gehaald worden en dat de kinderen de vereiste vaardigheden beheersen. De methode is bedoeld als hulpmiddel, niet als reglement.
Omdat kinderen graag actief bezig zijn en het zingen nog een belangrijke plaats inneemt binnen de gereformeerde gezindte, is de aanpak binnen de methode zo praktisch mogelijk.

Meer met muziek! legt de nadruk op zingen, spelen en luisteren om het gestelde doel te bereiken.
Zingen omvat stemvorming en repertoire-opbouw. Dit is bedoeld ter ondersteuning van het zingen bij godsdienstige vorming en andere algemeen vormende vakken. Het godsdienstige lied wordt echter zoveel mogelijk buiten de muzieklessen gehouden, omdat het zich niet leent voor muziekdidactische bewerkingen.
Spelen is een uitstekend hulpmiddel om muziekinhouden praktisch te oefenen.
Luisteren naar muziek is het via luisteropdrachten actief bezig zijn met klank, vorm en betekenis van muziek.
De methode is zo opgebouwd dat de leerling zich muzikale vaardigheden geleidelijk eigen kan maken. Het is daarom belangrijk dat de rode draad in de methode niet wordt onderbroken.

Methode ontwikkelaar

Driestar educatief

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

30% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Meer met muziek bij Muziek. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,6 sterren.

De methode vereist best een hoog niveau van de leerkracht die het geeft.
Goede methode, maar gezien de tijd die voor muziek staat op het rooster wordt lang niet alles gebruikt. Te uitgebreid voor een goede doorgaande lijn.
Te moeilijke lessen; te weinig didactisch geschoolde leerkrachten
Hele goede methode, die prima geschikt is voor het reformatorisch onderwijs.
Muziek en Meer de digitale versie.

Meer leermiddelen

Luisterland

Muziek

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: in 2024
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 30% van de scholen

123ZING

Muziek

4
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 5% van de scholen
Meer Muziek leermiddelen