Vakgroep

Rekenen

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

Nieuwsrekenen

Hebben uw leerlingen moeite met de toepassingsopgaven? Zoekt u juist uitdaging voor de betere rekenaars? Of wilt u oefenmateriaal op de rekentoetsen van het Cito? Nieuwsrekenen is een aantrekkelijke aanvulling op uw rekenmethode die wekelijks contextopgaven aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp op zes verschillende niveaus biedt.

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?
Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol gebruikt als kapstok voor aansprekende begrijpend leeslessen. Leerlingen raken gemotiveerd voor het lezen van de teksten. Nu kunt u de actualiteit óók inbrengen in uw rekenonderwijs. Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen.

Voor wie?
Nieuwsrekenen is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Dat kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs zijn, maar ook leerlingen in het sbo en so. Nieuwsrekenen levert elke week toepassingsopgaven op voldoende verschillende niveaus.

Sterke en zwakke rekenaars
Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal.

Nieuwsrekenen is ook goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Vaak is het dan nodig om te kiezen voor een lager niveau. Bewerkingen die nodig zijn voor het oplossen van de rekenvragen, zijn dan eenvoudiger. Bovendien zijn de contexten makkelijker te lezen.

Stappenplan rekenen
Nieuwsrekenen leert leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de contextopgaven te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een stappenplan wat de leerlingen houvast geeft.

Digibordtool
Nieuwsrekenen heeft een handige digibordtool die het mogelijk maakt om het onderwerp te introduceren, de context te verduidelijken en moeilijke woorden en rekenbegrippen te arceren, een eventuele tabel uit te leggen, een kladblaadje te gebruiken, enzovoort.

Methode ontwikkelaar

CED-Groep

Uitvoering

volledig digitaal

Meer leermiddelen

Wereld in Getallen

Rekenen

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 5 jaar (2029)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 30% van de scholen

Rekenplein

Rekenen

4
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 2
Gebruik: 8% van de scholen
Meer Rekenen leermiddelen