Vakgroep

Taal

Revisie

onbekend

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

0% van de aangesloten scholen

Slagwerk

Zelfstandig de basisstof voor taal herhalen, inoefenen en afronden? Met de tien oefenboekjes van Slagwerk Taal kan dat. De uitgave is bestemd voor kinderen in de jaargroepen 4 tot en met 8. Per jaargroep biedt Slagwerk Taal oefenstof voor in totaal 38 schoolweken.

Slagwerk taal is zo opgezet dat kinderen van groep 4 t/m 8 geheel zelfstandig basisstof kunnen inoefenen op het gebied van woordstructuur, spelling, woordvorming, (voorbereidende) grammatica en woordenschat. Bij het onderdeel grammatica neemt het vinden van de persoonsvorm (wezenlijk voor de beheersing van de werkwoordspelling) een belangrijke plaats in. Het materiaal bestaat uit een serie van tien oefenboekjes en ondersteunt de gangbare taalmethodes. Alle oefenbladen beginnen met een korte instructie. Er wordt geoefend met rijtjes en met opdrachten waarbij de oefenstof in een zinvolle context wordt geplaatst. De kinderen kunnen hun eigen werk zelfstandig nakijken. Per taak komt in de regel een type opgave aan bod.

Slagwerk taal in het kort:

  • Zelfstandig basisstof herhalen
  • Telkens een type oefenstof centraal
  • Controlerijtje voorkomt verkeerd inoefenen

Zo werkt het

Alle werkbladen in de oefenboekjes van Slagwerk Taal hebben dezelfde doordachte opbouw, waardoor de leerlingen er goed zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Na een korte instructie volgt een controlerijtje. Hiermee kan de leerling zelf nagaan of hij de instructie goed begrepen heeft. Daarna begint het concrete oefenwerk, dat wordt afgesloten met een finalerijtje, waarin de leerling kan laten zien dat hij de oefenstof beheerst. Als ’toetje’ volgt dan nog een creatieve opdracht.

Materialen

Per jaargroep zijn er twee oefenboekjes en antwoordenboekjes van Slagwerk Taal. Daarin zijn werkbladen opgenomen met de leerstof die in elke gangbare taalmethode in de betreffende jaargroep aan bod komt.

Leerstof

Elke taak bestaat uit twee werkbladen, waarin telkens een type oefenstof centraal staat. Dit maakt het de leerling gemakkelijk zich hierop te concentreren.

Methode ontwikkelaar

Uitgeverij Zwijsen

Website

www.zwijsen.nl

Uitvoering

alleen papier

Meer leermiddelen

Staal Taal

Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 5% van de scholen
Meer Taal leermiddelen