Vakgroep

Taal

Revisie

over 3 jaar (2027)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

5% van de aangesloten scholen

Staal Taal

Laat taal tot leven komen met Staal Taal, de allereerste methode die spelling en grammatica combineert. En met succes: Staal Taal zorgt voor betere resultaten op elke school. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld.

Opbrengstgericht werken

In elk thema legt Staal Taal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later.

Levensechte bronnen

Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek

Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees.

Grammatica

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt. Eigenlijk is dat heel logisch. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. In de grammaticalessen komen woordsoorten, zinsdelen en leestekens aan bod. Maar scholen kunnen er voor kiezen om bijvoorbeeld alleen Staal Taal of alleen Staal Spelling te gebruiken.

Didactiek

Schrijven is een van de moeilijkste domeinen van het taalonderwijs. Het schrijfonderwijs in Staal Taal ondersteunt kinderen optimaal bij hun schrijftaak. Het werkboek biedt de spreek- en luistertaken zeer gestructureerd aan. In de handleiding staan gerichte observatiepunten, hiermee geef je duidelijke feedback.

Opbouw

Kinderen vinden het vaak lastig om een goede tekst te schrijven. En veel leerkrachten vinden het moeilijk om ze hier goed bij te helpen. Met de leerlijn schrijven in Staal kunnen kinderen de schrijftaak stap voor stap uitvoeren. In het werkboek staat concreet aangegeven aan welke eisen de taak moet voldoen. Zo weten de kinderen waar ze op moeten letten. In de handleiding staan duidelijke aanwijzingen voor jou als leerkracht.

3 functies

Staal onderscheidt 3 functies van spreken en luisteren:

  • spreken en luisteren om te communiceren
  • spreken en luisteren om te amuseren
  • spreken en luisteren om te leren.

Binnen deze 3 spreek- en luisterfuncties worden deelfuncties onderscheiden. Elke functie heeft zijn eigen taken. En elke taak heeft weer zijn eigen kenmerken en eisen. De domeinen Spreken en luisteren en Schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Ze versterken elkaar.

5-fasenmodel

Het schrijfonderwijs in Staal verloopt via het 5-fasenmodel:

  • Oriëntatie (week 1 en 2 van elk thema)
  • Schrijfopdracht (les 9)
  • Schrijven en helpen tijdens het schrijven (les 9)
  • Bespreken en herschrijven van de tekst (les 10)
  • Verzorgen en presenteren of publiceren (les 11 en 12)

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Slagwerk

Taal

0
Uitvoering: alleen papier
Revisie: onbekend
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen
Meer Taal leermiddelen