Vakgroep

Rekenen

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

11% van de aangesloten scholen

Snappet rekenen

Snappet rekenen is beschikbaar voor groep 3 t/m groep 8. Bij iedere les zijn leerdoelkaarten beschikbaar om op te hangen in de klas. Voor groep 4 t/m 8 biedt Snappet je tevens verrijkingsmateriaal. Voor groep 8 zijn Wiskunde PO-opgaven beschikbaar.

De Snappet leerlijnen zijn zorgvuldig opgebouwd en sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen uit het referentiekader zijn door Snappet kleiner en fijnmaziger gemaakt. Je leerlingen maken daardoor meer en kleinere stappen om richting het eindniveau te komen. De Snappet leerlijnen zijn opgebouwd uit leerdoelen die naar de kerndoelen en referentieniveaus leiden.

De Snappet rekenleerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. Ieder subdomein is opgebouwd volgens dit model. In het ijsbergmodel refereert de zichtbare top van de ijsberg aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Het drijfvermogen is onderverdeeld in drie ‘niveaus’. Door het subdomein volgens het ijsbergmodel op te bouwen wordt een stevige basis gelegd. Bovendien heb je als leerkracht de mogelijkheid om een stapje terug te doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt op een bepaald niveau.

Niveau 1: verkenning

De onderste laag is het meest basale niveau waarin de leerlingen kennismaken met het subdomein. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar getallen en worden zich bewust van getallen en bewerkingen om zich heen of verdelen een taart in twee gelijke stukken en benoemen beide stukken als ‘een half’.

Niveau 2: (on)gestructureerde materialen

Op het middelste niveau maken leerlingen kennis met materialen die de concrete werkelijkheid representeren. Denk aan vingers, een rekenrek en bijvoorbeeld breukstokken. Materialen worden vaak gebruikt om structuur aan te brengen in een ongestructureerde situatie (bijvoorbeeld fiches) of hebben zelf structuur (rekenrek). Op dit niveau zijn de hoeveelheden nog wel één voor één telbaar, ook al heeft het materiaal zelf wel een structuur, zoals bijvoorbeeld bij het rekenrek.

Niveau 3: getalrelaties

Op dit niveau moeten de leerlingen met grotere aantallen rekenen, omdat de hoeveelheden niet meer één voor één telbaar zijn. Denk hier aan het werken met geld of met maten en gewichten. Leerlingen zien op dit niveau een getal als een samenstelling van andere getallen. Zo is 8 op 2 na 10, twee groepjes van 4, vier groepjes van 2, of een groepje van 5 en een groepje van 3

 

Methode ontwikkelaar

Snappet

Website

nl.snappet.org

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

11% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Snappet rekenen bij Rekenen. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,8 sterren.

Doet goed recht aan de eigenheid van het kind Je kunt er in prima met doelen werken veelzijdig. werkdruk verlagend Identiteit kan af en toe schuren Bij veel inzet teveel gebruik van ICT in verband met gezondheid.
Directe feedback en begeleiding mogelijk, adaptief in uitvoering.
maximale differentiatie

Meer leermiddelen

Getal & Ruimte Junior

Rekenen

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 7% van de scholen

Rekentijger

Rekenen

4
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 21% van de scholen

Alles telt Q

Rekenen

0
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen
Meer Rekenen leermiddelen