Vakgroep

Digitale geletterdheid, Mediawijsheid

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

14% van de aangesloten scholen

Stapp

Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld om hen heen? Hoe kunnen zij Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp helpt hierbij.

Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Er zijn ook lessen ontwikkeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, trans­parantie, respect en focus.

Stapp biedt lessenseries aan over verschillende thema’s: cyberpesten, games, intieme media, reclame, films en nieuwswijsheid. Er is ook voor elke klas een introductieles op de Mediacirkel, waarop de lessen zijn gebaseerd. In elke les staat een aantal waarden centraal. Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school per thema lessen voor verschillende klassen. Elke les bestaat uit een duidelijke leskaart met instructie voor de leraar, inclusief powerpoint, bijlagen en werkbladen.

Bij Stapp hoort een introductiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de achtergrond en werkwijze van Stapp toegelicht en krijgen leraren handvatten aangereikt om de lessen in de praktijk te kunnen geven. De introductiebijeenkomst wordt separaat aangeboden. We adviseren om deze bijeenkomst voorafgaand aan het starten met Stapp in te plannen.

Verschillende lesniveaus

Stapp biedt lessen voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8 van het primair onderwijs, en klas 1/2 en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De lessen voor het voortgezet onderwijs zijn gedifferentieerd in VMBO GT, VMBO BK en HAVO/VWO. Er zijn ook lessen voor het praktijkonderwijs (PrO) en speciaal (voorgezet) onderwijs.

Methode ontwikkelaar

Driestar educatief

Website

stappmethode.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

14% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Stapp bij Digitale geletterdheid. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 4,0 sterren.

Goede doorgaande lijn van media educatie door de hele school om te werken aan bewustwording.
Het attitude model geeft een goede verbinding met identiteit

Meer leermiddelen

Basicly

Digitale geletterdheid, Mediawijsheid

3,5
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 5 jaar (2029)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 3% van de scholen
Meer Digitale geletterdheid leermiddelen