Vakgroep

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur- en techniek

Revisie

niet meer leverbaar

Groep

5 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

TopOndernemers

Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier aan bod.

Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs

Eigen vragen, eigen antwoorden

Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen.
Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

Totaaloplossing

De thema’s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de kerndoelen (herziene kerndoelen, 2004):
– Mens en samenleving
– Natuur en techniek
– Ruimte (uitgewerkt in de schema’s, zie blz. 14)
– Tijd

TopOndernemers in de praktijk

Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen
zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde)
Bij binnenkomst op de school is duidelijk te merken met welk thema de kinderen bezig zijn: De Verenigde Staten van Amerika. Er hangen landkaarten en werkstukken aan de muur. In het speellokaal is een zestal kinderen bezig met het maken van filmopnames van een basketbalwedstrijd die ze naspelen. Bij navraag vertelt Jamie hoe dit deel uitmaakt van een Studiosport uitzending, gewijd aan Amerikaanse sporten.
De opdracht staat kort omschreven op een opdrachtkaart. In het computerlokaal zitten ook een aantal kinderen. Twee zijn er bezig met een werkstuk over jazzmuziek. Anderen schrijven zelf een muziekstukje. In de klas zijn vijf kinderen bezig met een hoofdstuk uit het geschiedenisboek over Martin Luther King.
De kinderen zijn betrokken aan het werk en kunnen met eventuele vragen terecht bij de onderwijsassistente. Op één van de deuren in de gang staat “Praathok”, in die ruimte voert één van de leerkrachten een coachingsgesprek met Judith. De leerkracht stelt vragen en laat Judith nadenken over de vraag hoe ze kan komen tot een betere samenwerking. Samen spreken ze af dat bij het volgende thema “samenwerken” wordt opgenomen in haar persoonlijk ondernemingsplan. In een ander lokaal zit Jeroen te werken aan zijn werkplanning: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen? Hoe ga ik het doen?
Aan het einde van de middag wordt er opgeruimd en geëvalueerd.

TopOndernemers is niet meer leverbaar en is door KidsLearning B.V. vervangen door TopOntdekkers. De visie en structuur van de methode is hetzelfde, maar er zijn ontwikkelingen op zowel de inhoud als de uitstraling van de methode.

Methode ontwikkelaar

KidsLearning B.V.

Uitvoering

alleen papier

Meer leermiddelen

Blink Wereld

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur- en techniek

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 4% van de scholen
Meer Aardrijkskunde leermiddelen