Vakgroep

Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

8% van de aangesloten scholen

Zien!

Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. Dit door observaties goed te analyseren.

Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies bevragen.

Met Zien! kun je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling.

Zien! is voor s(b)o-scholen en Berséba-scholen vanaf september 2022 beschikbaar in een losse webbased applicatie, buiten ParnasSys. Hierbij worden de namen van leerlingen en groepsindelingen overgenomen uit ParnasSys. De (niet-genormeerde) vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen, doelen, handelingssuggesties en verwijzingen naar methoden die al lange tijd bestaan, zijn daarin beschikbaar, naast enkele extra functionaliteiten zoals de mogelijkheid om ouders vragenlijsten te laten invullen. Zien! is nu ondergebracht in de al jaren bestaande techniek voor Zien!vo die nu ook geschikt gemaakt is voor het primair onderwijs.
Door Zien! te gebruiken kan een school voldoen aan de monitoringsplicht sociale veiligheid en worden de sociale competenties in kaart gebracht (inspectiestandaard OR2).

Voor scholen die méer vormingsgebieden dan alleen het sociaal-emotioneel functioneren in kaart willen brengen en willen versterken, is er vanaf najaar 2022 de mogelijkheid om aanvullend Zien!+ te gaan gebruiken. Hierin is aandacht voor burgerschap, mediawijsheid en leren leren/executieve functies.

Methode ontwikkelaar

Gouwe Academie / Driestar educatief

Uitvoering

volledig digitaal

Meer leermiddelen

KiVa

Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Kindbegrip

Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3,5
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 5% van de scholen
Meer Sociaal-emotionele ontwikkeling leermiddelen