Doordenking eigen leerstof (N.J. Teerds)

Niek Teerds, onderwijsman in hart en nieren, publiceerde op 14 juni 2021 een artikel in het Reformatorisch Dagblad, onder de rubriek ‘Opgemerkt’

Doordenking eigen leerstof

Reeds jaren (al vanaf 1960) is er binnen het reformatorisch onderwijs aandacht besteed aan de ontwikkeling van verantwoorde methoden, zowel voor het primair onderwijs (po) als voor het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een van de uitgangspunten was en is: geef je personeel verantwoord ‘materiaal’ in handen.

Meer dan veertig jaar ben ik op een of andere wijze betrokken geweest bij het ontwikkelen van eigen methoden. Die tijd heeft zijn ups en downs gekend. Er waren voor- en tegenstanders. Toch mag door de organisaties VBSO, VGS, KOC en Driestar educatief daaraan nog steeds een bijdrage worden geleverd.

In het RD (2-6) werd uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe aardrijkskundemethode ”Travelling the World” voor het PO, uitgegeven door onderwijsbureau Edu-Sign. Dat aardrijkskunde iets met de Bijbelse waarden en normen te maken heeft, behoeft geen uitleg. Wel is het te betreuren dat er zo gescheiden opgetrokken wordt. Zou het niet beter zijn om in de toekomst de krachten te bundelen?

Het is goed dat er een stichting is (Stichting Leermiddelenontwikkeling voor het Reformatorisch Onderwijs, SLRO) die zorg draagt voor de ontwikkeling van verantwoorde leermiddelen voor het christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. Helaas verschillen reformatorische scholen nog steeds in de visie op de ontwikkeling van Bijbels verantwoord en kwalitatief goed materiaal. Laten die hun visie nog eens herzien! Samenwerken is zeker in de toekomst hard nodig om de ontwikkeling van eigen methoden, onder Gods zegen, te blijven realiseren!

“Helaas verschillen reformatorische scholen nog steeds in de visie op de ontwikkeling van Bijbels verantwoord en kwalitatief goed materiaal.” – N.J. Teerds