Handreikingen over homoseksualiteit en gender

5 december 2023 – Verhalen van ouders die de worsteling van hun kind doormaken. Het is iets dat steeds vaker gehoord wordt. Daarom is het goed om er meer over te weten.

Aanleiding

“Tussen haar 13e en 16e mocht ik haar soms geen dochter noemen. De ene keer was ze non-binair, dan weer een meisje en wist ze het niet” Een verhaal van een ouder die de worsteling van hun kind doormaakt. Het is iets dat we steeds vaker horen. Daarom is het goed om er meer over te weten. Want op allerlei manieren kunnen we er als ouders zomaar mee te maken krijgen. (citaat uit de handreiking over gender)

Handreikingen

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) heeft handreikingen uitgebracht over homoseksualiteit en gender. Handreikingen voor ouders, om vanuit een open Bijbel in gesprek te gaan met hun kinderen, pubers en jongvolwassenen. Iedereen heeft of krijgt met deze onderwerpen te maken. Het is dan belangrijk om op een respectvolle en zorgvuldige wijze de woorden te kiezen en de manier waarop we hierover te spreken.
De ROV wil hier graag in voorzien door iets te bieden voor de eigen leden (ouders met kinderen op christelijke en reformatorische scholen).

Een handvat voor ouders

Onder jongeren en kinderen op reformatorische scholen wordt er in toenemende mate gesproken over gender en homoseksualiteit en leggen jongeren dit naast hun eigen beleving van identiteit Ze zijn daarin vaak erg onzeker. Het is juist nu belangrijk dat er in alle openheid over gesproken wordt. ‘Dat gesprek dient allereerst thuis plaats te vinden. Zo’n gesprek vraagt om een rustige en veilige setting. Ouders zijn (ook vanuit hun doopbelofte) de meest aangewezen personen hiervoor. Dit is niet makkelijk daarom wil de ROV ouders een handvat geven met voorbeelden van vragen en extra informatie.

De ROV wil ouders een handvat geven met voorbeelden van vragen en extra informatie.

Ook voor het onderwijs relevant

Daarnaast kan er ook op school door de leerkracht en docent over gesproken worden. Ook voor hen kunnen deze handreikingen als leidraad dienen. Achterin staan in beide handreikingen ook een heel aantal titels genoemd voor meer verdieping in deze onderwerpen.

Samenwerking

De vraag vanuit de Reformatorische basisscholen in Genemuiden om een handreiking voor ouders te maken over homoseksualiteit bracht een mooie samenwerking tot stand. Naast deze samenwerking hebben Bijbels Beraad, VGS en DMZ hierin meegedacht of een bijdrage geleverd.

Bestellen

U kunt de handreikingen hier bestellen.
De kosten van deze boekjes (A5-formaat) zijn € 2,- per stuk en € 3,- wanneer u beiden besteld.

Zie ook het RD artikel hierover: