Nieuw! Lesbrief Bijbelse Woordenschat (GBS en KOC)

GBS en KOC Visie werken samen met leerkrachten uit het basisonderwijs aan een woordenschatmethode die aansluit bij de methode Vertel het Woord en Hoor het Woord.

Iedere morgen klinken in de klaslokalen de mooi gezongen psalmen. Al decennia lang wordt op de reformatorische scholen wekelijks een psalm aangeleerd; zeer waardevol.
Zelfs mensen op hoge leeftijd kennen de psalmen nog de ze in hun jeugdjaren hebben aangeleerd.

Toch is het voor leerlingen niet altijd eenvoudig om alles wat ze zingen ook te begrijpen. Wat betekent bijvoorbeeld het woordje ‘verheven’, of wat wordt bedoeld met het woordje ‘ontfermen’.
Daarom gaan KOC, GBS – en andere betrokkenen –  woordenschatlessen  ontwikkelen aan de hand van de psalmen.

Wat betekent bijvoorbeeld het woordje ‘verheven’, of wat wordt bedoelt met het woordje ‘ontfermen’.

Het doel van deze methode is om oudere en identiteitsgebonden woorden uit een psalm uit te leggen aan de hand van de woordenschatdidactiek.
KOC en GBS geven u alvast een kleine inkijk hoe deze methode eruit zal zien en roepen op om gebruik te maken van de proefmaterialen.

Meer informatie over het doel en de inhoud van de methode, kunt u inkijken via de desbetreffende links:

  • Begeleidend schrijven, klik hier
  • Voorbeeldles Groep 3-4. klik hier
  • Voorbeeldles Groep  5-6, klik hier

Deze materialen zijn ook per post aan de scholen toegezonden.

Bij belangstelling voor de hele methode, wordt gevraagd om een mail te sturen en uw interesse kenbaar te maken. Dit is vrijblijvend, maar het geeft de werkgroep een beeld over de belangstelling in het onderwijsveld.
Voor het stellen van vragen of het kenbaar maken van uw interesse wordt gevraagd een mail te sturen naar dmwvandertang@koc.nu.

De Gereformeerde Bijbelstichting en KOC Visie geven u alvast een kleine inkijk hoe deze methode eruit zal zien en roepen op om gebruik te maken van de proefmaterialen.