Onvrede op refoscholen over passages in Anne Frank Krant

Op diverse reformatorische basisscholen leeft onvrede over passages in de Anne Frank Krant 2021, een blad voor scholieren dat onder meer thema’s rond de oorlog behandelt. De bezwaren spitsen zich toe op de wijze waarop de Anne Frank Krant thematiek rond gelijkheid en homosekualiteit voor het voetlicht brengt.

De Anne Frank Krant, waarvoor betaald moet worden, is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool. De Anne Frank Stichting geeft het jaarlijkse blad al meer dan veertig jaar uit.

Reformatorische scholen zijn niet te spreken over een fragment als: „Wij zijn jongens/en er is zo veel dat jongens niet mogen doen. Daarom geef ik Nick, alleen in het geheim, alleen als niemand het ziet, een zoen.” Ook leeft er onbehagen over de zinsnede waarin een Arabisch meisje haar Nederlandse juf uitlegt „dat er mensen zijn die God heel anders noemen (een heel mooie naam: Allah).”

”Reformatorische scholen zijn niet te spreken over verschillende fragmenten uit de Anne Frank Krant”

Fundamenteel

Een directeur van een Veluwse reformatorische basisschool, die anoniem wil blijven, noemt het „belachelijk” dat de Anne Frank Krant „de lhbt-gedachte en het gelijkheidsdenken” kinderen „door de strot duwt.” „Met het oog op inclusiviteit en gelijkheidsdenken moet Allah kennelijk op één lijn worden gesteld met God. Terwijl een fundamenteel element uit ons geloofsbelijden is dat God en Allah niet met elkaar te vergelijken zijn.”

In een recent bericht dat de schooldirecteur ouders van leerlingen over de kwestie stuurde, meldt hij dat „we helaas worden geconfronteerd met de seculier geldende norm.” De schooldirecteur zegt teleurgesteld te zijn in de koers van de Anne Frank Krant. „Voorheen was die krant oud en vertrouwd en konden we op basis van die krant kwesties rond oorlog en vrede behandelen.” Hij roept de ouders op het gesprek met hun kinderen aan te gaan over de in de krant aangestipte thema’s. „Ik wil niet dat kinderen wereldvreemd zijn.”

Geen meerwaarde

Ook een andere directeur van een reformatorische basisschool heeft moeite met diverse passages in de Anne Frank Krant. „Hoewel een groot deel van de krant prachtig en mooi opgezet is, vinden we sommige passages niet passend”, zegt hij donderdag. Die gedeeltes heeft de school afgeplakt. Het betreft bijvoorbeeld de passage waarin een jongen zegt: „Daarom geef ik Nick alleen in het geheim, alleen als niemand het ziet, een zoen.” De schooldirecteur: „Het heeft totaal geen meerwaarde dit op die manier neer te schrijven. Waarmee ik absoluut niet zeg dat homo’s niet welkom zijn.”

Jan Kluit, locatiedirecteur op de Alblasserdamse Joannes Beukelmanschool, vindt dat de Anne Frank Krant 2021 met de bewuste passages „aan een subtiele vorm van hersenspoelen doet.” Hij zegt de krant jaarlijks onder ogen te krijgen, maar de school verspreidt die sinds zo’n tien jaar niet meer onder de leerlingen. „Voorheen richtte de Anne Frank Krant zich op bewustwording rond de Holocaust. De laatste jaren is de krant meer een politiek instrument geworden. Ik vind dat respectloos tegenover Anne Frank, een oorlogsslachtoffer. De Anne Frank Krant draagt een links-liberaal gedachtengoed uit en geeft de lhbt-agenda door. De ondertoon de laatste jaren in de krant is helaas dat religie beklemmend is.”

“Voorheen richtte de Anne Frank Krant zich op bewustwording rond de Holocaust. De laatste jaren is de krant meer een politiek instrument geworden.”

Directeur-bestuurder W.A. Knapen van de reformatorische Eben Haëzerschool in Apeldoorn zou de huidige Anne Frankkrant met de bewuste passages niet onder zijn leerlingen willen verspreiden. ,Wij hebben tot vorig jaar de Anne Frankkrant in school gehad en gebruikten de artikelen die daarin stonden om het gesprek met de kinderen aan te gaan. Maar ik wil onze leerlingen via deze krant niet laten indoctrineren met gedachtengoed waar wij als school moeite mee hebben. Dan betreft het kwesties rond genderidentiteit. In deze krant wordt de kinderen een mening opgedrongen. Wij kiezen liever zelf onze eigen manier om deze thematiek te bespreken.”

Vooroordelen

In een schriftelijke reactie laat Norbert Hinterleitner, hoofd Educatieve Projecten Anne Frank Stichting, donderdag desgevraagd weten: „De Anne Frank Krant is ruim veertig jaar een begrip bij basisscholen in Nederland. Aan de hand van Anne Franks levensverhaal leren leerlingen in groep 7 en 8 over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en over de maatschappelijke ontwikkelingen van toen en nu. In het leven van Anne Frank spelen antisemitisme, vooroordelen, ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten een allesoverheersende rol. De Anne Frank Stichting maakt deze thema’s bespreekbaar met als doel bewustwording en houdingsverandering.

Ook kinderen op de basisschool hebben te maken met vooroordelen en ongelijkheden. We proberen deze thema’s bespreekbaar te maken op een manier die bij hun leeftijd past. We vinden het overigens opmerkelijk dat een vriendschappelijk kusje op de wang van een kind, uit het gedicht van Pim Lammers in de Anne Frank Krant, gezien wordt als homoseksualiteit of lhbt-agenda. Uit de reacties blijkt elk jaar weer dat docenten en leerlingen ons lesmateriaal hoog waarderen. Elk jaar gaan ruim 80.000 Anne Frank Kranten naar basisscholen.”

Bron: Reformatorisch Dagblad 29 april 2021