Overname Groen educatief en gevolgen voor Taal actief 5 chr. versie

Het voelde de laatste maanden vrij ongemakkelijk om u niet te kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom Taal actief 5 chr. versie. En dat terwijl er op achtergrond wel allerlei belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden. Maar nu de tijd daarvoor rijp is, willen we u graag van deze ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Met ingang van 1 januari 2023 is het fonds van Groen Educatief overgenomen en is het zelfstandig voortgezet onder de vlag van een nieuwe aandeelhouder, te weten de DBI-groep uit Hof van Twente. Onder de vlag van de DBI-groep zal Groen Educatief zelfstandig haar activiteiten voortzetten en zich onder leiding van Marcel Heuver en Michael Stenvert volledig toeleggen op het ontwikkelen en vermarkten van leermiddelen geschikt voor de reformatorische scholen.

Verhuizing

De verhuizing van het fonds Groen Educatief is op dit moment in volle gang. Naast een nieuw vestigingsadres, worden ook website, voorraden en digitale platformen verhuisd. Een stevige doch beheersbare uitdaging. Dit neemt echter niet weg dat de dienstverlening aan de doelgroep mogelijk wat onder druk komt te staan.
Naast de fysieke verhuizing, zal DBI ook moeten gaan investering in het fundament. Want ze wensen zich met Groen educatief nog uitsluitend bezig te houden met het ontwikkelen van reformatorische content, heel specifiek voor onze scholen.

Taal actief 5 christelijke versie

Vorig jaar is, mede onder leiding van de SLRO, en met de betrokkenheid van de klankbordgroep, gestart met de ontwikkeling van een nieuwe taalmethode, Taal actief 5 christelijke versie. Deze methodiek wordt op dit moment aangepast en zou aanvankelijk een marktintroductie kennen in september 2023, voor de groepen 4 en 5.

Verklaarbare vertraging

Als gevolg van de verhuizing is in het ontwikkeltraject wat vertraging ontstaan. Daarnaast vernam DBI uit de reformatorische markt dat de marktintroductie van de christelijke versie van Taal actief 4 vertraagd heeft plaatsgevonden, waardoor veel scholen nog maar relatief kort met de Taal actief 4 versie werken.
De noodzaak om te starten in schooljaar 2023 is naar alle waarschijnlijkheid dus voor veel scholen niet opportuun. Overigens is dit anders bij de scholen die nu gebruik maken van de reguliere versie Taal actief 4. Zij ondervinden dagelijks het gemis van de christelijke variant. Voor hen is een latere marktintroductie een begrijpelijke teleurstelling.

Aangepaste planning

Met de ombouw van Taal actief 5 naar een christelijke versie gaan we onverminderd voort. Zowel DBI als SLRO hopen volgend schooljaar, te weten september 2024, Taal actief 5 chr. versie op de markt te kunnen brengen voor de groepen 4, 5, 6 en 7. Het jaar daarop zal, naar verwachting, groep 8 volgen. Direct na de zomervakantie zal de planning definitief naar de markt bekrachtigd worden.

Gezamenlijke opdracht

De SLRO is dankbaar dat het fonds van Groen educatief in de DBI-groep een passende nieuwe uitgever heeft gevonden. We hopen op een fijne samenwerking met als gezamenlijk doel om ons reformatorisch primair onderwijs te voorzien van leermiddelen die eraan bijdragen dat leerlingen gefundeerd worden in een christelijke wijze van denken en leven en dat ze als christen leren reflecteren op de seculiere cultuur van deze tijd, die op allerlei manieren ook hun wereld binnenkomt. We beseffen daarbij dat we zelf het resultaat niet kunnen maken. Het is God Die de wasdom geeft. We bidden dat Hij ons aller werk wil zegenen en gebruiken.

Vragen?

Ongetwijfeld zijn er naar aanleiding van dit artikel vragen. Schroom niet om ze ons te stellen. Dat kan per mail via info@slro.nl of per telefoon via 06 51758522.