Een lesmethode inzetten voor besteding NPO gelden?

In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling veel geld voor een eigen schoolprogramma. Daarvoor kunt u doelen formuleren om – met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs – passende, kansrijke interventies uit te voeren binnen uw schoolprogramma in 2021-2022.  Hiervoor is een menukaart  gepubliceerd.

De interventies in de NPO-menukaart zijn ingedeeld in 6 doelgebieden: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies, inzet van personeel en faciliteiten/randvoorwaarden.
De SLRO heeft onderzocht of er leermiddelen zijn die ingezet kunnen worden bij deze een van deze doelgebieden. Het doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen trok onze aandacht omdat:

  • Achterstanden (als dat al het juiste woord is) in het onderwijs aanpakken door in te steken op Mindfulness! Ook een idee voor het christelijk onderwijs? Of kiezen wij liever een andere manier om het welbevinden van kinderen te vergroten?! Samenwerken, conflicthantering, emotieregulatie, pesten tegengaan, sociale en emotionele ontwikkeling;
  • Is de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen niet in een dip terecht gekomen? Hebben ze de groepsprocessen niet gemist de afgelopen tijd? Moet er niet eerst en vooral daaraan gewerkt worden?
  • Als je werkt aan het welbevinden en daar leerlingen in kunt laten groeien, dan zal de cognitieve ontwikkeling vanzelf mee gaan;
  • De afgelopen coronaperiode is vooral ingezet op het blijven aanbieden van rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling… het hoofd heeft de aandacht gehad, maar vergaten we niet vaak dat er sprake moet zijn van hoofd, hart en handen?

Grol Weerbaarheid heeft de methode ‘Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’ ontwikkeld die invulling geeft aan thema’s als o.a. teambuilding, communicatie, wij-gevoel, inlevingsvermogen, reageren op ongepast gedrag, terugdringen van agressief gedrag. Maar ook de methodes van anderen zoals Karel Post van Outback Explorers met de OutbackClub en Jelte van der Kooij van ZieZ met In Zicht kunnen helpen om bij kinderen een positieve groepsvorming te bevorderen, waarbij samenwerken, afstemmen op elkaar, respect voor elkaar, belangrijke speerpunten zijn.

 

Methode Groepsdynamica: Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

Wilt u dat agressief gedrag en pesten afnemen? Wilt u de groepseenheid bevorderen?
Wilt u dat de uitspraak ‘’samen sta je sterker’’ beter tot zijn recht komt?
Allemaal thema’s die aan bod komen in de cursus groepsdynamica ‘Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’ ontwikkelt door Ernst van Grol* van Grol Weerbaarheid. De lessen vinden met plaats in de gymzaal.

In deze cursus wordt een psychofysieke didactiek gebruikt: sociale verhoudingen binnen een beweegcontext worden naar voren gehaald en indien nodig worden deze verhoudingen veranderd. Om probleemsituaties niet uit de context te halen, gebeurt dit met de hele klas. Er worden spelelementen gebruikt en enkele simpele zelfverdedigingsoefeningen om eventueel pestgedrag te stoppen en de klas op een positieve manier te laten samenwerken. Onderwerpen als teambuilding en communicatie staan centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan de vraag: ‘’Hoe geef ik op een gepaste manier mijn grenzen aan?’’. Deze onderwerpen worden tijdens de cursus uitgebreid geëvalueerd samen met de klas.

Deze cursus is samengesteld voor de hele klas en bestaat uit 6 bijeenkomsten, waarin de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Sociaal zwakkere kinderen worden sterker door nieuwe ervaringen met rollen binnen een groep;
  • Leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag reageren;
  • De groep wordt meer een sociaal evenwichtige eenheid, waarbij iedereen gelijkwaardig met elkaar omgaat. Hierdoor ontstaat een basis voor coöperatief samenwerken;
  • Het ‘wij-gevoel’ staat voorop en op basis van die gezamenlijkheid word men gelukkiger;
  • Leerlingen worden sterker gemaakt in inlevingsvermogen;
  • Agressief gedrag en pesten nemen af.

Verdere informatie vindt u op www.grolweerbaarheid/leerlingen

Er worden spelelementen gebruikt en enkele simpele zelfverdedigingsoefeningen om eventueel pestgedrag te stoppen en de klas op een positieve manier te laten samenwerken. – Ernst van Grol

*Ernst van Grol is een christelijke ondernemer, heeft een enorme passie voor bewegen, lesgeven en mensen. Het liefste helpt hij mensen om verder te komen in hun ontwikkeling, waarbij hij zijn drie passies combineert. Hij heeft enige jaren ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. Verder is hij al een aantal jaar werkzaam als zelfverdedigingsinstructeur, buitensportinstructeur en docent binnen het cluster 4.

 

Methode Sociaalvaardig worden: OutbackClub

OutbackClub is de club voor de stoere ontdekkers. OutbackClub is voor jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar (groep 6, 7 en 8).

De kinderen van de OutbackClub worden samen met hun ouders gestimuleerd om naar buiten te gaan en outdoor-activiteiten te ondernemen. Samen bezig zijn in de natuur omdat het leuk is, omdat het verbindt en omdat een kind dan sociaalvaardiger wordt. Bij de OutbackClub staat de ontwikkeling van de kinderen voorop. Net zoals bij jullie op school. Daarom willen we u graag, als leerkracht, betrekken bij de OutbackClub.

Hoe wij dat doen?

Met behulp van ons gratis sociaalvaardigheid programma. Het is een methode die geen extra tijd kost voor de leerkracht. Ons motto is: wat je aandacht geeft groeit. De leerkracht ondersteunt twee weken lang een thema (bijvoorbeeld hulpvragen). Alleen extra aandacht geven aan het thema is genoeg. Omdat ook ouders in dezelfde week deze focus hebben zal het thema van de week groeien.
En dat alles voor de aardigheid; zo ontstaat vaardigheid.

Hoe werkt het?

Maak kinderen enthousiast om lid te worden van de club en bekijk het filmpje: OutbackClub voor de stoere ontdekkers!
Maak ouders enthousiast voor het programma en stuur hen het filmpje: Welkom bij de OutbackClub
Wat het programma Sociaalvaardigheid inhoudt, wordt uitgelegd in het filmpje: Sociale vaardigheden: Wat zijn ze?

Verdere informatie vindt u op www.outbackexplorers.nl

Alleen extra aandacht geven aan het thema is genoeg.
Omdat ook ouders in dezelfde week deze focus hebben zal het thema van de week groeien. – Karel Post

 

Methode Groepsvorming: In Zicht

Jelte van der Kooi en Kristien Oldengarm van ZieZ kunnen helpen leerkrachten te ondersteunen om bij kinderen een positieve groepsvorming te bevorderen, waarbij samenwerken, afstemmen op elkaar en respect voor elkaar belangrijke speerpunten zijn. Zo ontwikkelden Jelte en Kristien een methode voor leerkrachten waarbij implementatie centraal staat van de basistraining Process Communication Model (PCM), die al door heel veel scholen is gevolgd.

“In Zicht” is de observatiemethode die leerkrachten het hele schooljaar inzetten om te focussen op gedrag van leerlingen, om lessen zodanig in te richten dat elke leerling zijn eigen “batterij” vult. Daarnaast focust elke leerkracht op inzicht in zijn eigen motivatie, drijfveren, distress en karaktersterkten.
Aan de hand van 120 opdrachten wordt de observatievaardigheid van de leerkracht vergroot, wordt het onderwijsklimaat zó versterkt dat elke leerling wordt bereikt.

Voor de leerkrachten betekent dit een observatie-tool dat de leerkracht kan toevoegen aan het repertoire waarmee hij/zij voor de klas en in het team staat. Het is een antwoord op de vraag HOE je als leerkracht iedere collega en leerling kunt bereiken!
Door in Zicht leert de leerkracht de ‘taal’ spreken van elk type, leert de gedragsclusters herkennen en leert hoe je elke type kunt motiveren, hoe stressgedrag voorkomen kan worden óf, als het toch voor komt, hij/zij een gerichte interventie kan doen.
Het resultaat?
Leerkrachten die met meer zelfbewustzijn voor de groep staan, meer zelfinzicht en zelfkennis verwerven. Leerlingen die gezien worden op hun eigenheid en een positieve duurzame groepsdynamiek.

Verdere informatie vindt u op www.ziez.nl

Jelte en Kristien zijn naast bovenstaande ook bezig om een methode sociaal emotionele vorming te ontwikkelen. De methode sluit naadloos aan bij het NPO keuzemenu. Zodra er meer informatie bekend is, zal de SLRO dit met u delen.

Leerlingen worden gezien op hun eigenheid en een positieve duurzame groepsdynamiek. – Jelte van der Kooi