SchrijfOceaan vervangt SchrijfFontein

SchrijfOceaan is de nieuwe schrijfmethode die de methode Schrijffontein vervangt, en is aansluitend bij TaalOceaan.

Schrijffontein is verouderd, en bovendien was er vraag naar een schrijfmethode die aansluit bij TaalOceaan. Op dit moment zijn de auteurs hard aan de slag met het lesmateriaal voor groep 3; dit materiaal kan in het cursusjaar 2021/2022 ingezet worden. Het lesmateriaal voor groep 1-2 en 4-8 volgt in de jaren erna.

Structuur en Differentiatie

De schrijfmethode hanteert dezelfde structuur als TaalOceaan, en bestaat dus uit tien thema’s. Elk thema bestaat uit vier weken: drie lesweken en één herhalingsweek. Elke lesweek heeft drie lessen, met elk twee bladzijden: één overtrekbladzijde en één zelfschrijfbladzijde, waarbij de richting van de letters met pijltjes worden aangegeven.

Iedere les bevat suggesties ter remediëring, gericht op de fijne motoriek. Deze suggesties kunnen zowel tijdens de reguliere les aangeboden worden als in de herhalingsweek. Daarnaast bevat iedere les bevat extra lessuggesties, zodat de leerlingen de letter op verschillende manieren kunnen aanleren. Daarnaast bevat elke les een schrijfpatroonkleurplaatje: een leuk extraatje voor snelle leerlingen die de lesstof al af hebben.

Fysieke materialen en digibordsoftware

  • Vijf oefenschriftjes met in elk schriftje oefenmateriaal horend bij twee thema’s;
  • Eén cijfer- en schrijfpatronenschrift (dit schrift zou ook aan het einde van groep 2 ingezet kunnen worden);
  • Eén oefenschrift voor de herhalingsweken;
  • Een map met een algemene handleiding met daarin zowel de theoretisch didactische onderbouwing en uitleg als de leerkrachtinstructies (dit zijn de uitgeschreven lessen met extra lessuggesties en remediëringsadviezen);
  • Een wandkaart met schrijfletters (122 x 122 cm) om in de klas op te hangen;
  • De digibordsoftware met daarin de handleiding, het letterplaatje, het oefenschrift, de letteranimatie- en puzzel, en de liniëring.

Elke lesweek heeft drie lessen, met elk twee bladzijden:
één overtrekbladzijde en één zelfschrijfbladzijde, waarbij de richting van de letters met pijltjes worden aangegeven.

Probeer nu vrijblijvend de proefles

Op www.schrijfoceaan.nl vindt u de gratis proefles. U krijgt dan toegang tot het digibord en een inkijkje in de materialen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via educatief@royaljongbloed.com of 088 – 336 33 99.