SLRO advertentiecampagne

De SLRO is een advertentiecampagne gestart in diverse onderwijsmagazines en kerkbladen.

Om het werk van de SLRO (nog meer) bekendheid te geven, is een advertentiecampagne gestart in onderwijsmagazines zoals DRS en Criterium. Ook in diverse landelijke kerkbladen zijn SLRO-advertenties geplaatst, bijvoorbeeld in De Wachter Sions, De Saambinder, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk e.a. Hierdoor hopen we nog meer mensen uit het onderwijs te bereiken, zoals leerkrachten en schoolbesturen. Maar we hopen ook bij kerkenraden en ouders het belang van methoden met een Bijbels mens- en wereldbeeld onder de aandacht te brengen.

Deze tijd maakt steeds meer duidelijk dat, zoals ds. Kempeneers in zijn rubriek ‘Bepeinzen’ in DRS schrijft onder de titel TOERUSTEN:
“Onze jongeren moeten niet in een gespreid bedje worden neergelegd en gepamperd worden in een veilige bubbel. Ze moeten getraind worden om de confrontatie aan te kunnen. De wapens tot die strijd dienen adequaat te zijn. Geen methoden die de effectiviteit van de geestelijke strijd ondermijnen. We kunnen de flitsende taal en de schreeuwende muziek van de wereld niet gebruiken. We dienen behoudend te zijn in woorden en vormen, zonder oubollig te zijn. Paulus heeft in zijn bediening nooit gebruik gemaakt van drama en filosofie. Het Woord is de bron, de norm en het instrument, en staat centraal in de geestelijke wapenrusting.”

“Geen methoden die de effectiviteit van de geestelijke strijd ondermijnen.” – ds. M.A. Kempeneers