Nieuws over vermarkting Taal actief 5 voor de chr. school, exclusief via de SLRO

17 februari 2024 – Groen educatief heeft zich gecommitteerd aan het christelijk-reformatorisch onderwijs, en wil deze markt gaan bedienen met passende methodes. Besloten is om Taal actief 5 voor de chr. school exclusief via de SLRO te verkopen.

De SLRO is erg dankbaar dat de methodes van Groen educatief uiteindelijk in goede handen zijn terechtgekomen. Nadat dit fonds door Uitgeverij Jongbloed van de hand is gedaan, heeft Darrel Burns Salespro B.V. uit Goor haar nek uitgestoken en dit fonds overgenomen. Zij hebben zich hiermee gecommitteerd aan het christelijk-reformatorisch onderwijs, en willen deze markt gaan bedienen met passende methodes. Een van de eerste producten die op de markt komen is Taal actief 5 voor de chr. school. In het kader van Regie voeren (ook over de inhoud) is de SLRO nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze methode.

Zoals u zult beamen is de doelgroep voor christelijke methodes vrij beperkt; toch wil de uitgever de belofte gestand doen om de prijs gelijk te houden aan de reguliere methode; een integere maar zeker geen makkelijke opgave. Omdat het overgrote deel van de potentiele klanten zich bevindt in het netwerk van de SLRO, hebben we samen gezocht naar mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijke te houden.

Besloten is om Taal actief 5 voor de chr. school exclusief via de SLRO te verkopen.

In onze achterban zijn een aantal schoolbesturen die aanbesteding plichtig zijn. Onder andere daarom wilden we het voornemen voor deze verkoopconstructie weloverwogen en niet lichtvaardig nemen. De SLRO heeft aan de Tender Services Group (TSG) gevraagd om als deskundige in Europees en onderhands aanbesteden na te gaan wat de eventuele bezwaren tegen deze voorgenomen verkoopconstructie zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft TSG een adviesrapport opgesteld; we hebben mogen concluderen dat de lichten op ‘groen’ staan.
Uiteraard zijn we altijd bereid om e.e.a. nader toe te lichten. Dat kan via 06 51758522 of j.vreeken@slro.nl.
Ook kunnen we de scholen die aanbestedingplichtig zijn, begeleiden bij een komende aanbesteding in de vorm van een (gezamenlijke) raamovereenkomst.
Desgevraagd is het adviesrapport opvraagbaar via j.vreeken@slro.nl

We hopen op uw begrip en instemming en zien uit naar uw bestellingen die u hier kunt plaatsen.

In de komende maanden zal de SLRO op www.slro.nl een bestelomgeving inrichten.