Aardrijkskundemethode Travelling the World (groep 3-8)

Travelling the World van is een eigentijdse aardrijkskundemethode voor de groepen 3-8 van het christelijk basisonderwijs. De methode gaat uit van een christelijke kijk op wetenschap. Het geloof in een geschapen werkelijkheid waarbij God de orde in stand houdt, is het uitgangspunt.

Travelling the World (de ontwikkeling wordt gerealiseerd door Edu-Sign B.V.) maakt leerlingen vertrouwd met de wereld waarin wij leven. Op aantrekkelijke wijze wordt duidelijk dat aardrijkskunde geen abstracte begrip is, maar onlosmakelijk verbonden is met de wereld om ons heen en het dagelijkse leven. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen op reis, verkennen de wereld dichtbij en ver weg en ontdekken hoe fascinerend deze is.

Ze leren landschappen en hun geschiedenis kennen, de mensen die er wonen, hoe beide elkaar beïnvloeden en wat daarvan de gevolgen zijn. Ze ontdekken de invloed van processen die landschap en mensen overstijgen en lokaal, nationaal en internationaal grote impact hebben. Denk aan weer en klimaat, duurzaamheid, migratie, arm en rijk of de invloed van natuurverschijnselen zoals aardbevingen en uitbarstingen van vulkanen. Geografische vragen zoals waarom hier, waarom daar en waarom zo, zijn onmisbaar om onderzoek te doen en de geheimen van onze wereld te ontdekken.

“Het geloof in een geschapen werkelijkheid waarbij God de orde in stand houdt, is het uitgangspunt van Travelling the World”

Travelling the World gaat ervanuit dat wij de wereld als een geheel beleven. Daarom zijn alle leerlingen geografen. Om ze van deze impliciete kennis bewust te maken, zoomt Travelling the World in met de bril van aardrijkskunde. Zo krijgen leerlingen grip op de wereld en wordt er gewerkt aan een geografisch wereldbeeld, kennis van en inzicht in ruimtelijke vraagstukken en een aardrijkskundige manier van denken.

Travelling the World werkt met een digitale lerarenhandleiding en een aantrekkelijke reisgids voor de leerlingen. Deze zijn naadloos op elkaar afgestemd. De handleiding biedt snel overzicht van de les. Met één klik zijn alle lesmaterialen beschikbaar en te tonen op het digibord. De methode heeft een digitale omgeving voor leerlingen. Hier kunnen leerlingen (oefen)toetsen maken, routes plannen en topografie oefenen. Topografie is integraal onderdeel van de methode.

Lees hier meer over Travelling the World.
Op 2 juni 2021 publiceerde het Reformatorisch Dagblad over deze Aardrijkskunde methode.